ročník 45/2004:
                   
044Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Tak nám zabili kantora...
Zastavení
Silné kafe
Ty jsi také krásný?
Co k tomu Bible?
Vyjmenujte pět svých kladných vlastností
Apokryfní Ester
Demokracie
Žijeme bez sobot a nedělí
Žijeme spolu s nimi
Má drahá ekologie...
Martin A. Hansen Lhář
Co bylo
Co bude
Nárok na můj volný čas
O místě, kde sloni dávají dobrou noc, aneb „mzungu“ v Keni
Pán prstenů: Návrat Krále
Ošatka ze slámy
4. bál poličského seniorátu
ČCE pomohla Rolničce
Příběh více smysly
ad: Marťani,střezte se!
ad: Marťani,střezte se!
ad: Liturgie M.Kitta: Co k tomu Bible?
Dobré místo na iternetu
Křížovka
Personální fond
S Pánem Bohem
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Reakce  
ad: Liturgie
M.Kitta: Co k tomu Bible?
Mikuláš Vymětal, exredaktor Bratrstva
 
Sloupeček Michala Kitty v lednovém čísle Bratrstva byl svou stručností značně zavádějící. Proto jsem se na něj rozhodl napsat reakci. Zvláště bludná mi připadala první věta: „Zatímco ortodoxní Židé v Bibli nacházejí mnoho předpisů pro oběti, očišťování, liturgická roucha a pod., křesťané ji čtou trochu jinýma očima.“
     Jak čtou ve skutečnosti ortodoxní Židé Bibli? Nejprve si ujasněme, při jakých příležitostech čtou ortodoxní Židé Tanach (tedy Starý zákon, Nový do jejich Bible nepatří). Při sobotní synagogální bohoslužbě se každoročně přečte celá Tóra (5 knih Mojžíšových) a vybrané části z proroků. Během různých svátků v průběhu roku se přečtou další knihy – Jonáš, Ester, Píseň písní, Kazatel, Pláč a Rút. Součástí synagogálních bohoslužeb je také modlitba některých žalmů. Tyto biblické knihy jsou také nejčastěji vykládány v rabínské literatuře. Na prvním místě ovšem vždy stojí Tóra. Kdo si ji důkladně přečte, zjistí, že ji lze rozdělit na dvě části – sbírku přikázání (rabíni jich v Tóře nalezli celkem 613) a různé příběhy. První část nazývají rabíni „halacha“ (chození) – ta obsahuje různá přikázání a druhou „hagada“ (vyprávění) příběhů důležitých pro víru. Když čtou křesťané svou Bibli pořádně, najdou v ní přece to samé co Židé – tedy oba typy textů. To platí i pro Nový zákon - v evangeliích jsou například halachou Ježíšovy interpretace Tóry (Mt 5-7) a hagadou jeho podobenství a životní příběhy, Skutky apoštolské jsou spíše hagadické, zatímco Pavlovy epištoly spíše halachické povahy. Klasická reformace proto nikterak zákon a přikázání neodmítá, jejich odmítnutí bylo vždy projevem sektářství. Například pro husity byl důležitý pojem „zákon Kristův“, který platí pro všechny, Martin Luther se vyjádřil, že evangelium platí pro minulé hříchy (tedy že jsou člověku odpuštěny) a zákon pro budoucí hříchy (neb mu poradí, jak se chovat, aby se jim vyhnul). Shrnuto – křesťané i Židé naleznou v Bibli to samé – jak texty o tom, „co Bůh pro lidi udělal“ (tak i Kitta), tak i o tom, jak na to má člověk reagovat.
     Ani s pokračováním Kittova sloupečku nemohu souhlasit. Vždyť ten, kdo důkladněji zkoumá liturgii různých církví, zjistí její úzkou návaznost na liturgii starozákonní i židovskou. Tak pravoslavná liturgie jak svou obětní podobou, tak svými formami, ale i např. architekturou sakrálních budov, navazuje na bohoslužbu v jeruzalémském chrámu (zničeném r. 70 n.l.), kdežto protestantská liturgie svým důrazem na čtení Písma, kázání a modlitbu navazuje především na synagogální bohoslužby. Katolická liturgie je mezi tímto dvojím pojetím někde uprostřed.
 
P.S.: Myslím, že Michal Kitta nechtěl o židovství psát nic špatného, jen se mu ta slova zkroutila pod perem díky požadované stručnosti. Jeho sloupeček však začíná příliš klasicky – vyrovnáním se s judaismem, jenž je popsán negativně, a proti němuž se líčí „to správné křesťanské“. Jako redaktoři si ovšem uvědomte, že články určité (ne)kvality byste měli autorovi vrátit k přepracování.
 
Internet  
Dobré místo na iternetu
Tomáš Pavelka
 
Dobrý den, je mi 36 let a chtěla bych poprosit o radu. Celý život se mi stává, že i když jsem celkově v pohodě, nějaká nečekaná, překvapivá nebo nepříjemná věc mne tzv. vyvede z konceptu, jsem z ní docela dlouho rozrušená, než ten zážitek zpracuji. Dá se s tím něco dělat, nebo je to prostě moje psychické nastavení, že neumím věci hodit snadno za hlavu? Děkuji.
 
Psychologové, lékaři, duchovní, sociální pracovníci, právníci a mnoho dalších odborníků různých profesí je připraveno Vám poradit – zadarmo a s respektováním Vaší anonymity. Stačí jen vylovit z internetové sítě adresu:
http://www.internetporadna.cz.
     Občanské sdružení Internetporadna.cz, které tyto stránky provozuje, spolupracuje s více než stočtyřiceti odborníky, kteří odpovídají v těchto oblastech: psychologické poradenství, mentální, sluchové, zrakové a tělesné postižení, drogy a závislosti, sociálněprávní poradenství a nově také v sekci duchovního poradenství. Na stránkách lze využít i internetovou linku důvěry, nalézt zajímavé odkazy a k dispozici je mnoho dalšího. Tedy – budete vítáni!
 
 
 
Diskusní fórum k článku ad: Liturgie M.Kitta: Co k tomu Bible?:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Dobré místo na iternetu:    | vložit příspěvek |