ročník 47/2006:
                   
062Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Pro a proti kompromisu
Citát
Hle, pravý Izraelita
Katastrofy
Rádce na každý den
Co je pro vás katastrofa?
Vox populi
Víra a katastrofy
Jakub a Jan Zebedeovi
Českobratrská identita? - I
14. únor 2006 - 130 let od patentování telefonu
Vůdce dorostu a mládeže
Seniorátník
První mezi rovnými - synodní rada
I vy autorem světové encyklopedie!
SMS recenze
Hnutí skindeads
Petice za lepší Evropu
Výchova dětí v oboru výtvarném
Založíme sociologickou poradnu evangelickou
V kolébce kultury
Da Vinciho kód
Haruki Murakami: Na jih od hranic, na západ od slunce
Machina mundi
Mrtvá nevěsta Tima Burtona
O chocholouškovi
Bylo
Bude
Kreslený vtip
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
14. ÚNOR 2006 - 130 LET OD PATENTOVÁNÍ TELEFONU
Pavel Nápravník

Alexander Graham Bell (1847 – 1922) by sice v dnešním telefonu ten svůj z roku 1876 nepoznal, není ani jeho jediným vynálezcem (jiní např. Antonio Meucci, Johann Philipp Reis), přesto patří mezi ty nejznámější.
Od roku 1873 byl profesorem na univerzitě v Bostonu, vyučoval neslyšící a zkoumal přenášení zvukových vln elektrickým proudem.
K těmto pokusům sestavil přístroj umožňující přenos zvuku. V červnu 1875 se mu spolu s asistentem Watsonem podařilo přenést tón. Princip telefonu byl na světě, třebaže aparát ještě nebyl schopen přenášet lidskou řeč.
Patent na telefon přihlásil Bell 14. února 1876. Kuriozitou je, že ve stejný den, jen o něco později, podal obdobnou patentní přihlášku také E. Gray (1835 – 1901). Třebaže Gray během svého života patentoval na 70 vynálezů, v očích veřejnosti se z něj stala zapomenutá postava a z Bella vynálezce telefonu. Přenos hlasu Bell uskutečnil až 10. 3. 1876 a první slova přenesená po drátě byla: „Pane Watsone, přijďte, potřebuji vás tu.“
Vynález předvedl Bell v červnu 1876 na výstavě ve Philadelphii. Protože se přihlásil na poslední chvíli, obdržel stánek až v rohu výstaviště. Ke změně došlo, když aparátu věnoval zvýšenou pozornost brazilský císař Pedro II. Císařův zájem upoutal výstavní porotu a Bellův přístroj byl odstěhován na význačnější místo.
V roce 1877 založil společnost Bell Telephone Company a za necelých 20 let byl nejbohatším vynálezcem, jeho jmění se odhadovalo na 100 miliónů dolarů. Bellovo jméno je spojeno i s další činností na poli techniky, testoval modely helikoptér, podílel se na konstrukci prvních letadel a křídlových lodí.
Ať již je to s Bellovým prvenstvím jakkoliv, Bell a telefon patří bezesporu k sobě.

 
 
STALO SE PŘED LETY
 

 
 
Vůdce dorostu a mládeže
Výsledky a resoluce diskusních skupin na XXIV. hlavním sjezdu.
XXIV. sjezd čbr. ev. mládeže v Německém konstatuje, že dodnes mnozí dospělí členové sboru nemají správných představ o úkolech a poslání Sdružení.Vyzývá Sdružení mládeže i sbory, aby vedle pravidelných schůzek místních Sdružení zavedli pokud možno časté společné schůze mládeže s dospělými.Upozorňuje, že je třeba pevnějšího sepjetí práce sborové s prací Sdružení a žádá dospělé členy sborů, aby se stali mladým lidem rádci, učiteli a pomocníky.Ukládá sdružením, aby zakládala Sdružení přátel všude, kde jsou k tomu předpoklady.
(září 1930, r. 8, č.1)

Jakou pomoc čekáme od Sdružení v poměru k církvi?
Konstatováno, že názor na církev jest dnes pro nás nepříznivý. Církev je – až na malé výjimky – lhostejně přezírána jako zastaralý a zbytečný útvar. Jednotliví evangelíci bývají sice respektováni pro vyšší mravní úroveň, ale většinou i jim se vytýká, že jeví málo snahy uplatnit náboženská hlediska v proudech doby a života. Nás bolí zvláště: 1. Nezájem mnohých farářů o práci ve Sdruženích. 2. Omezení křesťanství jen na neděli. 3. Nebratrské kastovnictví v mnohých sborech i Sdruženích. 4. Plané kritisování faráře a naopak nedostatek věcného úsudku. 5. Nevážnost při volbě starších. 6. Nehybný konservatismus.
Od Sdružení čekáme: 1. Vzorné chování členů. 2. Misijní práci mezi ostatními mladými lidmi a přivádění jich do Sdružení. 3. Správné dělení práce, aby všichni podle svých sil pracovali. 4. Vytvoření pravého modlitebně podloženého prostředí a obecenství víry v moc Boží. 5. Konkrétní práce v N. škole a ve Sdružení budiž školou vědomosti o naši církvi, o jejich bolestech i práci, učitelkou lásky k církvi, jako jediné společnosti v našem národě, která nás vede k Pravdě.
(září 1930, r. 8, č.1) 
 
TISKLO SE PŘED LETY
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku 14. únor 2006 - 130 let od patentování telefonu:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Vůdce dorostu a mládeže:    | vložit příspěvek |