ročník 49/2008:
                   
081Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Milí čtenáři,
S Rút do Betléma
Rozespalý Adam
Kdo jsi?
Když se řekne "konflikt"...
Judaismus a násilí
Metoda "Šachový kůň"
Věřím
Martina Trchová
Ustanovení Večeře Páně
Uzdravení u rybníka Bethesda
Ekoznačení
Znovu bych mu ruku podala
Putování Českým krasem
Širé sargasové moře
Zahoďte plastový klíč od ráje
střípky z kultury 01
Středomořský osud co umí zpívat a hrát
Bylo bude Česko Svět
Informatorium evangelicorum_1
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ
Petr Gallus

Pomůcky: zpěvník, bible, papíry, fixy, nůžky, velký arch papíru
Postup:
1. rozdělte se do 4 skupin, každá skupina si vezme jeden z následujících textů: Mk 14,22-26, Mt 26,26-29, Lk 22,15-20, 1K 11,23-26
2. odpovídejte na otázky:
- znáte tuto verzi slov ustanovení?
- co vás v textu zaráží, překvapuje?
- je zde něco, čemu nerozumíte?
- používá se tato verze ve vašem sboru při VP?
- rozstříhejte text na jednotlivé věty, popř. úseky vět
4. spojte se všichni dohromady, přečtěte si vzájemně texty, srovnejte je a sdělte si výsledky svého dosavadního rozhovoru ve skupině
- který text se u vás používá při bohoslužbách?
- který z textů je vám nejbližší a proč?
5. smíchejte rozstříhané věty dohromady a pokuste se společně sestavit ideální či pro vás nejpřijatelnější podobu slov ustanovení
- které věty vypadly a proč jste je vynechali? (nesrozumitelné, nicneříkající, vycpávka…)
- proč jste použili právě tyto věty? (srozumitelné, od každého trochu, maximální/minimální možný rozsah…)
6. pokuste se vzájemně odpovědět na následující otázky k textům:
- co by pro konkrétní praxi znamenalo „kdykoli budete píti“ (1K 11,25)?
- jak rozumíte spojení „na mou památku“? (oslava něčeho minulého, připomínka dávných událostí, slavení aktuálního dění…)
- kdo je zde hostitelem? A kdo je hostitelem při našem slavení VP? Je to totéž?
- co se to vlastně konzumuje? Je to chleba a víno nebo ještě něco jiného?
- dokázali byste si představit jiné potraviny?
- „prolévá se za mnohé“ (Mk 14,24) – kolik lidí to je a kteří? (jsou mnozí všichni, nebo naopak jen někteří? je někdo, pro koho Kristova krev prolita nebyla? Musí k tomu člověk splnit nějaké podmínky, jako např. uvěřit atd.?)
- kdo je zván? pro koho je večeře určena? (jen pro učedníky nebo také i pro nás? Jen pro věřící nebo i pro pohany?)
- jaké nádobí je potřeba?
- existuje nějaké správné pořadí chleba-víno X víno-chleba?
- kolik si člověk smí/má vzít/upít?
- co je nová smlouva a co smlouva stará?
- proč se má tento hod opakovat?
- jak dlouho se má opakovat?
- říká nějaký text, kolikrát do roka by se VP měla slavit?
- vyplývá z textů jasně, jakým způsobem by se VP měla slavit? (vysluhuje pouze farář, podává ostatním; miska s chlebem a víno kolují mezi přítomnými; jednotliví lidé si vysluhují navzájem…)
7. sesedněte se okolo velkého papíru, doprostřed napište „Večeře Páně“ či nakreslete chléb a víno. Na papír napište své nápady:
- čím je VP pro vás? (radost, povinnost, vážná chvíle, trapná chvíle, prázdný rituál, nevyhnutelnost, nutnost…)
8. požádejte svého faráře, aby vám příště odpověděl na všechny nejasnosti a nezodpovězené otázky; ať vám dá nahlédnout do kuchyně své přípravy VP. Navrhněte mu, že příští VP ve sboru připravíte společně (liturige, modlitba před i po VP, čtení, písně) – nenechte se odbýt a naléhejte na nové prvky, alternativní texty atd.
Zakončení: Svítá 135

Modlitba: Pane Bože, ty nám dáváš často víc, než jsme schopni na první pohled pochopit. Děkujeme ti za to. Děkujeme, že nejsme odkázáni sami na sebe, ale můžeme čekat štědrá překvapení z tvé ruky. Jako tvoje děti k tobě společně voláme:

Modlitba Páně
 
 
INSTANTNÍ PROGRAMY
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Ustanovení Večeře Páně:    | vložit příspěvek |