ročník 49/2008:
                   
086Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Desatero by mohlo nahradit i americký radar
Hebrejská Rút
Smlouva
Smlouva, nebo vztahy?
Budu loupežníkem...
Islám a násilí dnes
Byl vzkříšen
Šachový kůň – prázdniny
Jana Vébrová
Proč BIO?
Svatba v kostele
Vysokoškolská mládež v Brně
Hynku! Viléme! Jarmilo!
Líbivé Pokání
Modest Mouse
Žoržína
Střípky šesté
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
BUDU LOUPEŽNÍKEM...

Starý Lotrando ležel ve velikánské jeskyni na balíku nevydělaných hovězin a přikryt byl koňskou dekou.
„No tak, Vincku, ty loudale,“ ozval se těžce. „Vedeš už mého kluka?“
„Drahý otče,“ zvolal mladý Lotrando klekaje, „kéž vás Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních a nevýslovné pýše vašeho potomstva.“
„Pomalu, hochu,“ řekl starý raubíř. „Dnes pojedu do pekla a nemám mnoho času na tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. Ale hrom aby, kluku, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta.“
„Ach otče,“ vzdychl mladý Lotrando, „neměl jsem tušení, že strádáte.“
„No jo,“ bručel starý. „Víš, mám pakostnici a už jsem se nemoh' pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci, filutové, nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší.“
„Drahý otče,“ řekl mladý pán horlivě, „přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plniti čestně, ochotně a ke všem co nejvlídněji.“
„Já nevím, jak pochodíš s vlídností,“ zavrčel starý. „Já jsem to dělal tak, že jsem zapích' jen ty, co se chtěli bránit. Ale poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu, víš, jaksi se to při mé živnosti nehodí.“
„A jaká je, drahý otče, vaše živnost?“
„Loupežnictví,“ řekl starý Lotrando, a skonal.
Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem.

 
 
LITERÁRNÍ CITACE
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Budu loupežníkem...:    | vložit příspěvek |