ročník 49/2008:
                   
086Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Desatero by mohlo nahradit i americký radar
Hebrejská Rút
Smlouva
Smlouva, nebo vztahy?
Budu loupežníkem...
Islám a násilí dnes
Byl vzkříšen
Šachový kůň – prázdniny
Jana Vébrová
Proč BIO?
Svatba v kostele
Vysokoškolská mládež v Brně
Hynku! Viléme! Jarmilo!
Líbivé Pokání
Modest Mouse
Žoržína
Střípky šesté
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
BYL VZKŘÍŠEN
Aleš Mostecký

Třetího dne po pohřbu Ježíše z Nazareta se vrátily od jeho hrobu ženy, které hrobku nalezly prázdnou. Ženy samy tvrdily, že jim bylo řečeno: „Byl vzkříšen.“ Tuto poměrně bláznivou výpověď jsem se pokusil vysvětlit několika jinými rozumnými možnostmi:
a) Ženy se spletly a dorazily k jinému hrobu. Tomu oponoval jistý Marek tím, že dotyčné byly svědkyněmi Ježíšovy popravy i jeho uložení do hrobu v pátek večer. Znaly tedy přesně ono místo, ke kterému se nedělního rána vrátily.
b) Ježíšovi učedníci tělo z hrobu odnesli a pohřbili je někde jinde. Na to se ozval Matouš, že to by jim nedovolili římští vojáci. Ti byli na žádost velekněží k hrobu postaveni jako stráž, aby k něčemu podobnému dojít nemohlo. To, že strážci později sami rozhlašovali, že bylo tělo ukradeno, způsobil tučný úplatek od velekněží ve snaze ututlat skutečné události toho rána.
c) Jde o zbožné přání učedníků, kteří si ho sami vsugerovali. Proti této naší verzi vystoupil Jan s připomínkou strachu a nevěry učedníků samotných. Ani oni nebyli ochotni zprávám o Ježíšově vzkříšení věřit až do chvíle, než se s živým Ježíšem sami setkali. Vzhledem k tomu, že jej znali několik let, během kterých byli skoro neustále s ním, nepochybují prý ani v nejmenším o totožnosti toho živého s ukřižovaným. Prý se někteří mohli i dotknout jeho ran na rukou a v boku.
d) Vzkříšení si vymyslela církev, aby měla co nabídnout jako „opiát“ zuboženým masám. Námitku však vyslovil Lukáš, že o církvi před vzkříšením nelze mluvit, objevuje se teprve s jistým časovým odstupem po Velikonocích. Vznik a aktivita církve je pak natolik výrazným zvratem, že mu musel předcházet nějaký silný impuls zvnějšku. Tímto impulsem byla právě mnohá setkání se vzkříšeným.
Tak já už opravdu nevím. Že by opravdu byl vzkříšen?!
 
 
COŽE, BOŽE?
 

 
 
ŠACHOVÝ KŮŇ – PRÁZDNINY
Miki Erdinger
 
A je tu léto. Čas prázdnin, čas potkávání nových lidí, čas spoře oděných postav, čas zvýšeného zájmu o druhé pohlaví. A tedy čas letních lásek, vzplanutí srdcí, mnohdy jejich rychle zchlazení, navazování vztahů, a mnoho rozesmátých, ale i uplakaných tváří. Vy, kteří jste právě svoji lásku ztratili, nebo ji dlouho hledáte, nezoufejte a vyražte na tábory, kurzy, vody, k babičce nebo jinam ven, neboť statisticky je čas letních prázdnin nejlepší k nalezení toho druhého, a vy kteří, toho pravého již máte, užijte společných prázdninových chvil jen a jen spolu.
A měl bych pro Vás jednu takovou letní soutěž. Jistě během léta zažijete mnoho zajímavých partnerských situací, které by se do poradny šachového koně hodily. Nebo třeba se Vám podaří aplikovat některou z mých rad. Napište mi o ní na adresu redakce pod heslem „Šachový kůň“ do 5.9.2008. Všechny příhody a poučení si přečtu a tu nejlepší nejen otiskneme, ale i její autor vyhraje návštěvu zákulisí redakce Bratrstva a večeři se Šachovým koněm.
Přeji Vám veselé léto plné vztahů a nezapomínejte na odpovědné chování… 

 
 
ŠACHOVÝ KŮŇ RADÍ
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Byl vzkříšen:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Šachový kůň – prázdniny:    | vložit příspěvek |