ročník 50/2009:
                   
096Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Obrátit se?
Mezi dobrem a zlem
Gib ons dnes unser dageliks chléb
Jsme bratři a sestry jedné církve
Zdařilý comeback
E v a n g e l í c i v a k c i !
Vyhynutí evangelíků v Čechách a na Moravě
Demon Hunter
BERÁNEK BOŽÍ
Milý Šimone!
Ti lidé nejsou dostatečně vnitřně svobodní
I na Hané je kopec
JIZEROŠ
Detektivka s vůní rooibosu
Pochyby
střípky 6
Brigáda a Wejšlap HK seniorátu
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
TI LIDÉ NEJSOU DOSTATEČNĚ VNITŘNĚ SVOBODNÍ
Marie Medková

 
Míla Vašina je farářem, t.č. v důchodu. Sloužil jako farář ve sborech Česká Lípa a Náchod-Šonov i jako vězeňský kaplan. Zajímá se o dění ve společnosti a považuje se za radikálního antikomunistu ve smyslu „jdoucí k dějinným kořenům a ideologii komunismu“.

Jak se díváš na to, že na vedoucích pozicích státu stojí bývalí komunisté?
Mluvíš o lidech, kteří vstoupili do strany za normalizace. Ti měli možnost nahlédnout, co byl komunismus, co spáchal. A přesto ze zištných důvodů, a pro výhodnější uplatnění v profesi, atd. do strany vlezli jako naprostí konjunkturalisté, kteří neviděli jinou možnost uplatnění, než že se přidají k určité idelologii, vládnoucí vrstvě, která jim umožní lepší průchod k funkcím. To znamená, že nějak osvědčili - neosvědčili svoje charakterové vlastnosti.

Mnozí se ale nechápou, jako ti, co se neosvědčili…
Takový zářný příklad je pan poslanec Tlustý, který vysvětloval svou minulost tak, že sice byl v KSČ, ale nebyl komunistou. To je absolutně podvod a protimluv. Ať se člověk považoval vnitřně za komunistu nebo ne - on vstoupil do organizace, kterou tím posílil a spoluutvářel klima. Vlastně se přiznal k dějinám strany, k vývoji a k ideovým základům, které jsou přímo ďábelské.

Co výmluvy, že byli ve straně kvůli práci…
KSČ širokou početnou základnu ke své moci potřebovala. Takže výmluvy, že tam byl jen proto, aby mohl vycestovat, je třeba odmítnout. On už se nezamýšlí nad tím, že vstoupil do zločinecké organizace. Tím osvědčil negativní charakterové vlastnosti. A ty se znovu můžou projevit. Často se to zapomíná, že parlament takový zákon přijal (zákon č. 198/1993 Sb.; http://www.sds.cz/docs/prectete/ezakon/198_1993.htm). KSČ byla zlá, zločinecká, protilidská organizace.
Takový člověk absolutně nesplňuje kritéria proto, aby se ve státě, který komunismus odsoudil, stal vedoucím představitelem. Ztrácíme paměť a ustanovujeme do vysokých státních funkcí bývalé členy zločinecké organizace!

Je to prostě politika nebo špatná paměť národa?
Když někdo v minulosti nějak zásadně selhal - ve spojitosti s demokracií a svobodou a lidskými právy a celou otázkou etického bytí člověka - není mu dostatečně naznačeno, že po tomto selhání by měl zůstat v pozadí. Dnes je všechno dovoleno, ať uděláš to nebo ono. Stejně se nic nestane. Kdokoli může znovu vystoupat po žebříčku moci, ať je za ním cokoliv. Dáváme tím velice špatný pedagogický signál a příklad budoucím generacím.
Neříkám, že by měl být pronásledován. Ale neměl by být připuštěn do svobodné demokratické soutěže, protože on zastával postoje antidemokratické. Ta doba je velmi krátká a za tak krátkou dobu lidé zapomněli, co to byl komunismus? To znamená, že je potřeba znovu tyto věci připomínat velice ostře a razantně, protože je to stále velké nebezpečí.

Ti lidé jsou ale vzdělaní a mají zkušenosti…
Já z lidí, kteří se dostanou do těchto funkcí, mám velký strach. Stejně tak mám strach z bývalých agentů StB, kteří se dostali do funkcí. Jsou stále zneužitelní, někteří byli napojeni i na jiné struktury (KGB) a ti lidé nejsou dostatečně vnitřně svobodní. Pokud to úplně nevyznali a nepřiznali se k tomu, neodstřihli se od toho dostatečně, tak jsou vydíratelní, zneužitelní. Z takových lidí mám obavu, protože mají-li v rukou moc, ovládají mnohé.

Kde máme hledat vzory, jak se s minulostí poprat?
Třeba v Německu. Němci uchopili denacifikaci vážně a důsledně. Vina musí být pojmenována a zveřejněna. Aby každý věděl, že za špatné činy se také platí. Když někdo udělá něco hrozně zlého, nese následky. Jako třeba prokurátorka M. Horákové, která je teď ve vězení ve Světlé: lidsky mi ji může být líto. Ale jsem rád, že k tomu soudu došlo a že se jasně řeklo: toto bylo špatně. A jakmile se „špatně“ přestane říkat, tak je to veliký problém pro budoucí generace. Z čeho mají čerpat, jakou mají mít normu pro dobro nebo zlo?

Může se politik očistit? Litovat, kát se...?
Věřím, že každý člověk je schopný proměny a katarze a myšlenkově a morálně zraje. Jsou lidé jako Petr Pithart, Vlasta Chramostová, Ludvík Vaculík, kterých si vážím. Oni byli někdy za svého života ve straně. Ale reflektovali minulost. Nejenže netvrdí, že nebyli ve straně a nebyli komunisté, ale že jsou schopni přiznat, že to byla obrovská chyba. Tu chybu nazřeli, vyznali a odstřihli se od toho a svými pozitivními skutky a postoji se osvědčili v další době svého života. Jsou schopni vidět minulý systém kriticky a neomlouvají ho.

Jaké charakterové typy lidí máme mezi sebou hledat do vedení?
Lidi s vlastnostmi jako je slušnost, zodpovědnost, smysl pro spravedlnost, smysl pro pravdomluvnost a pravdu, moudrost, morální zdatnost. Slušnost, solidarita se slabšími, sociální cítění, jsou elementární věci, které by měly být spojeny s politikem. Touha se obětovat pro celek, a ne jenom pro sebe. Menší míra fanatické stranickosti a větší míra otevřenosti.

Co s tím můžu dělat já?
Poměrný volební systém je takový, že strany a stranické sekretariáty rozhodují, kdo se dostane na jaké místo kandidátky. Tento systém neumožňuje, abych se rozhodl pro vhodnou osobnost. Mladá generace by se měla zasazovat o to, aby se tento v mnohém nespravedlivý a korupčnímu prostředí nadbíhající systém změnil ve spravedlivější.

Proč nerezignovat?
Jednou za čtyři roky můžu u voleb vyjádřit svůj osobní názor a nějakým způsobem spolupůsobit na politiku. Tak se mi snad podaří, aby se do rozhodujících funkcí dostali nějací slušní lidé. Ale mimo jiné si účastí u voleb zachovávám větší možnost mluvit do politického prostoru kvalifikovaněji a zodpovědněji.
Navíc, je spousta věcí, které je nutné ještě řešit. Zákony, které se týkají bytostně morálky, etiky, občanského a trestního zákoníku. Záleží na tom, kdo o tom bude rozhodovat. Zda lidé s nějakou morální výbavou nebo absolutní hochštapleři. Když rezignuje hodně lidí, extrémisté se dostanou k moci, ani nebudeme vědět jak. Takže doporučuji nepodléhat laciným bonmotům typu „politika je svinstvo“.

A je politika svinstvo?
Když se to uchopí jako danost, tak se to může stát. Že se politika může stát svinstvem nebo stávala svinstvem, to je pravda. Ale politika sama o sobě není svinstvo, je to služba pro celek – na tom musíme trvat!
A nejenom trvat, ale každý sám za sebe se musíme zasazovat na svých postech o to, aby tomu tak nebylo. Aby slovo politika bylo naplňováno nejlepším a pravým obsahem. Je to zajisté úkol nesnadný – ale proveditelný.
Díky za rozhovor!
 
 
ROZHOVOR
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Ti lidé nejsou dostatečně vnitřně svobodní:    | vložit příspěvek |