ročník 51/2010:
                   
106Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Uvolněte se, prosím!
Uzdravení jako metafora odpuštění
Tancuj, křič a prozpěvuj!
Kristus vykoupil i city
Plačte s plačícími
SOS rodina: Plzeň - Rokycany a zpět
Sexualita je dobrý Boží dar
Univerzální uklízeči v Horském domově
Kdo to zařídí, kdo je pozve????
Kam z vršku?
Život v Centru dění
Až do smrti?
Ani ryba, ani rak?
Hope
Oko nad Prahou
Já to doufejme ňák zmáknu
Všimli jsme si 06
I evangelíci sportují!!!
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
SOS RODINA: PLZEŇ - ROKYCANY A ZPĚT
Pavel Hanych

 
Dvě západočeská střediska Diakonie ČCE propojila část svých sociálních služeb (Centrum podpory rodiny v Rokycanech a Centrum SOS Archa v Plzni) a vytvořila tak pevnou síť pomoci pro rodiny s dětmi. V diakonické rubrice tentokrát představujeme nový projekt SOS rodina, který komplexně a efektivně pomáhá rodinám v různých svízelných situacích.
Diakonie ČCE, po Charitě ČR druhá největší nestátní organizace v oblasti sociálních služeb, vybudovala za více než dvacet let své obnovené existence přes 40 center různých typů pomoci po celé České republice. Příběhy vzniku jednotlivých středisek jsou pestré. Někde Diakonie navázala na dřívější práci a například převzala po revoluci od státu velké seniorské domovy, jinde střediska vznikala nově a živelně z velkého lidského odhodlání vpravdě křesťansky pomáhat. Diakonie ČCE však zásadně vznikala „odspodu“ - z lokálních projektů, zpravidla ve spolupráci s partnerským sborem ČCE. Dnes má každé středisko svou vlastní právní subjektivitu, vlastní provozy, rozpočty apod. Na rozdíl třeba právě od Charity ČR, která je řízena výrazně vertikálně ze silných center, je Diakonie organizací s výrazným horizontálním členěním. Má to své klady i zápory. Mezi plusy patří větší citlivost na potřeby lidí v konkrétních místech. Hlavním minusem je pak určitá roztříštěnost a o něco složitější hledání jednotné tváře velké organizace.
Významnou událostí, jež nedávno započala a může být inspirací pro celou Diakonii, je sblížení a spolupráce středisek v jednom regionu prostřednictvím nového společného projektu. Dvě diakonická střediska, jejichž služby mají k sobě blízko typově i regionálně - Centrum podpory rodiny v Rokycanech a Centrum SOS Archa v Plzni – vytvořila projekt založený na vzájemné kooperaci. Pojmenovala ho výmluvně: SOS Rodina. Jak název napovídá, jde o pomoc lidem v obtížné životní situaci, konkrétně dětem a rodinám v Plzeňském kraji. V projektu jsou pro ohrožené rodiny s dětmi zajištěna jak dvě ambulantní místa v Plzni a Rokycanech, tak pracovníci v terénu, kteří cestují po širokém území Rokycanska a Plzeňska. Díky úzkému propojení obou služeb může být plně využita jednotlivá kapacita, mohou být vzájemně optimalizovány metodické postupy a tím zvyšována efektivita poskytované podpory rodinám.

Projekt SOS Rodina nabízí pomoc rodinám, které řeší některé dílčí a přechodné potíže, ale poskytuje také dlouhodobou podporu rodinám s mnohočetnými problémy v rozličných krizových situacích. Hlavním cílem projektu je účinnější a koordinovanější pomoc, zkrácení čekací lhůty u specialistů ze 3 měsíců na pouhých 14 dní a poskytování podpory o 20% širšímu okruhu klientů než dosud.

Rokycanské Centrum podpory rodiny zajišťuje převážně terénní sociální služby určené ohroženým rodinám s dětmi z Rokycanska a Plzeňska. Snaží o posílení funkce rodiny, vytvoření bezpečného domova pro dítě a předcházení ústavní výchově dětí, případně o bezpečný návrat dítěte z ústavní výchovy zpět do rodiny. Plzeňské Centrum SOS Archa zajišťuje zejména ambulantní formu odborných služeb, jako práci psychologa, krizového interventa, speciálního pedagoga a dalších.

Zbývá popřát hodně „šťastných kilometrů“ na společné cestě!

Užitečné kontakty: cpr.rokycany@diakoniecce.cz, archa.plzen@diakoniecce.cz 
 
PROJEKTY DIAKONIE
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku SOS rodina: Plzeň - Rokycany a zpět:    | vložit příspěvek |