ročník 51/2010:
                   
108Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Mít, či být?
Uzdravení jako metafora odpuštění, 3.část.
Desátky jsou samozřejmostí, o které snad ani není potřeba mluvit!
Chtějí být svobodnější?
Vyber si svou neziskovku
Diakonické menu z Klobouku
Plánujeme daň?
Můj první sjezd mládeže
Šroubovák nebo kladivo?
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Když se najde v hroznu šťáva...
Sjezdová anketa
Whatever Works
Church in churches
Ztracený podzim
Všimli jsme si 8
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
KOśCIÓł EWANGELICKO-REFORMOWANY W RP
Štěpánka Sirůčková

Evangelická reformovaná církev v Polsku

V tradičně katolickém Polsku nalezneme celkem hodně protestantských církví. K těm nejstarším reformačním náleží Evangelická reformovaná církev a Církev evangelická augsburská. Ale pod dnešní označení „evangelíci” se v současné době zařazují i ti z Evangelické církve metodistické. Naší ČCE je nejvíce podobná Evangelická církev reformovaná, z evangelických církví ta nejmenší.

Současná podoba Reformované církve byla formována proudem kalvínským i lutherským. Velký vliv měla emigrace Českých bratří Jednoty bratrské, včetně Jana Amose Komenského. Církev má dnes 8 sborů a součástí je 5 tzv. diasporálních skupin. V církvi slouží 10 kazatelů, včetně vojenského kaplana. Kazatelé studují na Křesťanské teologické akademii ve Varšavě. Administrativní struktura je podobná té naší v ČCE. Představitelem církve je biskup.

Církev provozuje Pečovatelský dům Betánie a Diakonii se středisky ve Varšavě a Zelově, při sboru v Belchatově funguje Středisko prevence a rozvoje osobnosti pro problémové děti a mládež. Velký důraz je kladen na rozvoj a práci s dětmi a mládeží. Kromě obvyklých sborových aktivit je ve většině sborů aktivní lokální ekumena a kontakty se zahraničními církvemi. Reformovaní také spolupracují s veřejným rozhlasem a televizí na přenosu bohoslužeb a pravidelných příspěvcích v náboženských pořadech, vydáván je časopis Jednota věnující se evangelictví a ekumeně. Zmíním se zde více o dvou sborech, které jsem navštívila.

Varšavský sbor je velmi otevřený hudebním aktivitám a v kostele s historickými varhanami se koná mnoho koncertů. Při kostele funguje profesionální Komorní pěvecký sbor - vystupuje v Polsku i zahraničí. Kromě běžných sborových aktivit a bohoslužeb (pro mne bylo novinkou při některých modlitbách pokleknout) se konají např. meditace, výuka historie o reformaci či setkávání Anonymních alkoholiků.
Ve Varšavě najdete i evangelický hřbitov, kde jsou pochovány významné kulturní a společenské osobnosti.

V Zelově najdete, kde žijí potomci Českých bratří, současný kazatel sboru Miroslaw Jelinek založil na půdě kostela muzeum, kde jsou shromažďovány veškeré památky a informace o Českých bratřích v Polsku. Ačkoliv bohoslužby jsou dnes vysluhovány v polštině, tradiční pěvecký sbor zpívá v stále česky. V prostorách sborového domu vyučuje děti během týdne Edukační mateřská škola. Od roku 1999 také koncertuje hudební soubor Zelovské zvonky, tvořený dětmi a mládeží ze sboru. Bohatá je i práce s dětmi a mládežníci vedou tábor pro místní děti několikrát do roka. Již několik let je ve spolupráci s Evangelickou církví augsburskou a jejím Evangelizační a misijním centrem pořádán Evangelizační týden.

Návštěva obou výše zmíněných sborů byla zajímavá a všude budete vřele přijati.

Odkazy:

http://www.reformowani.pl/

www.zelandia.pl
 
 
CÍRKEV ZA HRANICEMI
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP:    | vložit příspěvek |