ročník 51/2010:
                   
1010Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Vstát, či spát?
Světlo lidí
O pramenech, smyslu života, motivaci a fantazii
Chvála zahálky
Pracuje na tobě Duch Boží
Zajímají mě lidi
Dnešní tabu se jmenuje stáří
Smutno až k prázdnotě
Solný sloup nad zlato
Zatoužila jsem vědět víc
Kudy a kam kráčí Kudykam?
Christmas
Kosta. Rozhovor přes dvě generace
Všimli jsme si _10
Upadáme v zapomnění...?
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
DNEŠNÍ TABU SE JMENUJE STÁŘÍ
Vendula Kodetová

 
O aktivní sopce máme lepší představu než o aktivním seniorovi. Víme, ze kterého kráteru stoupá kouř, jak vypadá nejošklivější pes světa, jakou barvu má povrch Venuše... ale že existuje aktivní důchodce, který má své zájmy a radosti, o tom nemáme ani ponětí. Dnešní tabu se jmenuje stáří.
Diakonie ČCE připravila ve spolupráci s agenturou Thamesdown dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je změnit pohled veřejnosti na seniory, ukázat, že stáří a stárnutí má svoji hodnotu a upozornit na fakt, že senioři jsou dnešní společností a médii přehlíženi a podhodnoceni. Senioři zároveň představují nejpočetnější skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje ve svých střediscích.
Hlavním sdělením úvodní řady kampaně je slogan: „Dnešní tabu se jmenuje stáří“. Plakáty ve stylu oftalmologických čtecích tabulí, které se objevují od poloviny října v outdoorové reklamě na telefonních budkách po celé ČR a také v tištěných médiích (Lidové noviny, Týden, Metro a další), upozorňují na skutečnost podpořenou řadou současných sociologických studií, jež je veřejností dosud málo reflektována.
„Lidé, kterým je 55 roků a více, jako by neexistovali. Jen výjimečně se s nimi setkáte v médiích jinak než jako s oběťmi nehody či podvodu“, popisuje kreativní ředitel agentury Thamesdown Ivan Peterka důvody, které vedly ke vzniku kampaně, usilující o změnu stereotypního pohledu.
Odborným garantem této kampaně je Mgr. Lucie Vidovičová, PhD. (www.ageismus.cz).
Senioři jsou vůči mladším znevýhodněni, běžně označováni shovívavými nebo pejorativními výrazy (stařík, dědek), často vnímáni jako „pomalí, popletení, nemohoucí…“. Pro takové chování je zaveden termín ageismus: diskriminace seniorů je vědomé, záměrné a časté znevýhodnění starších lidí kvůli jejich věku i dalším „přitěžujícím okolnostem“, které má za následek stigmatizaci a nenormální postavení seniorů a upírání jejich zasloužených práv. (Vidovičová, Gregorová 2008)
Zaměření kampaně se nese v duchu jejího titulu - Otevřeno seniorům. Chceme otevřít seniorům… Mysl lidí, přístup institucí i jednotlivců, veřejné i neveřejné prostory, zkrátka společnost. Tím, že otevíráme seniorům, otevíráme i sami sobě.

Další užitečné informace hledejte na stránkách otevrenoseniorum.cz. Tady najdete kupř. „seniorské desatero“ - několik méně známých faktů o seniorech a stárnutí, příběhy seniorů nebo třeba doporučení, jak o seniorech psát (a nepsat). Ke kampani se můžete připojit také na Facebooku - www.facebook.com/otevreno-seniorum.
 
 
PROJEKTY DIAKONIE
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Dnešní tabu se jmenuje stáří:    | vložit příspěvek |