ročník 52/2011:
                   
119Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Vyrovnat se se zlem = bojovat
Pod stromem poznání
Buďte zelení…
Záhada zvaná zlo
Zlo ve společnosti
Čtenářský tip
Jak se vyrovnáváte se zlem ve světě? (anketa)
Nikdy jsem toho nelitoval
S Josefem a Ježíšem v dílně
Horký jak oheň, zuby drkotám
Šok pro Čechy - největším úspěchem je církev
To se nedá dělat do sta let, i proto studuji tři vysoké školy
Chladná ocel nebo živé srdce?
Dunaj – Pustit musíš
Komiksy z kostela a Bible
Placid Happiness or Active Contentment?
Alois Nebel - může dostat Oscara?
Něžná, aneb Dostojevskij v osmdesáti minutách
Všimli jsme si 9
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
NIKDY JSEM TOHO NELITOVAL
Hana Běťáková

 
S kazatelem Christopherem Obuou Ogwettou, který dnes žije v Dánsku, už jednou v Bratrstvu rozhovor byl (rozhovor vyšel v čísle 8/09,můžete si ho přečíst i na internetu). Rozhodli jsme se ale, že je na čase opět vám Chrise přiblížit. Možná jste byli na jeho dílně nebo přednášce na Sjezdu v Jihlavě a chtěli byste toho od něj slyšet víc; vy ostatní si můžete alespoň přečíst tenhle rozhovor.

Odkud pocházíte?
Jsem z Jižního Súdánu, z okresu Torit ve státě Eastern Equatoria. Narodil jsem se ve vesnici Katire Ayom v oblasti Magwe.
Jak dlouho jste křesťanem?
Stal jsem se křesťanem v jedenácti letech, na shromáždění pod širým nebem v roce 1973, když jsme byli v exilu v Entelbe v Ugandě. Od té doby nosím kříž a víra v mém srdci mě přiměla být svědkem Kristovým. Nikdy jsem toho nelitoval.
Je vaše rodina také křesťanská?
Má rodina je plodem American Inland Mission and Church Missionary Society. Ti postavili misii v mé domovské oblasti. Můj dědeček byl kazatelem, takže celá naše rodina je křesťanská.
Co vás přinutilo opustit vlast a proč jste odešel do Dánska?
Byla to válka a nepokoje v mé domovině, Jižním Súdánu. Například v roce 1992 jsem byl zatčen islámskou vládou z Chartúmu a vězněn. To proto, že jsem jako farář nemohl mlčet, když byli křesťané pronásledováni, mučeni a zabíjeni, a bylo mou povinností pomáhat těm, kdo si sami nemohli pomoci a báli se. Později jsem byl zase unesen ugandskými povstalci. Jít zrovna do Dánska mi nepřišlo na mysl, to bylo rozhodnutí vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, poslat uprchlíky do třetí země. Musel jsem si hledat azyl.
Jak vám vaše víra pomohla při tomto těžkém rozhodování?
Nebylo to snadné rozhodnutí. Musel jsem v Súdánu nechat svou rodinu. Má víra mi pomohla ve všech těžkých situacích, protože jsem svěřil svůj život do rukou Bohu; nemohl jsem nic udělat sám, jediným řešením bylo dát svůj život Bohu, aby se o mě postaral. Bůh má dobrý důvod, proč mě zachoval při životě. Základním kamenem křesťanství je víra, víra založená na Bohu, ne na světských věcech. Bůh nás může ochránit, když Mu zcela svěříme své životy a věříme v Jeho Syna Ježíše Krista. Skrze modlitby pak může člověk činit lepší, křesťanská rozhodnutí. Modlitba je můj průkaz víry. Jan Kalvín řekl „Hlavním úkolem dětí Božích je modlit se, protože tímto způsobem podávají pravý důkaz své víry.“ Musíme Ho žádat o vše, co potřebujeme, modlit se za to, co máme na srdci, a vzdávat Mu díky v chvále.
Jak vám vaše víra pomáhá v každodenním životě?
Velmi. Nemohu ztratit naději a pozbýt víry v Krista. Žiju svůj život s Bohem, který mě posiluje, a to mi každodenně pomáhá v mém rozhodování.
Myslíte si, že je důležité být součástí církve?
Jako křesťan si myslím, že je to velmi důležité. Pokud nejsme součástí církve, ukazuje to, že nejsme křesťané. Jsme součástí společenství církve. Musíme nakonec zažít to nejpodstatnější; jakékoli společenské změny probíhají v nejhlubší úrovni naší bytosti, tam, kam může vstoupit jedině Bůh. Církevní stavby se používají pro křesťanské bohoslužby a církev, křesťanské náboženství, je instituce založená Bohem.
Co byste poradil mladým lidem, kteří přicházejí poprvé do kostela?
Mladým lidem, kteří zrovna přišli do kostela, bych poradil, aby své rozhodnutí učinili sami. Pokud přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, neměli by se obracet zpátky. Měli by pokračovat v běhu. Potřebují se dál modlit k Bohu, aby posílil jejich víru. Povzbudil bych je, aby prohlubovali svou víru a rozuměli pravdě svého náboženství.
Mladí lidé potřebují naše modlitby, aby měli stále větší a větší víru v Ježíše Krista. Bůh, náš Otec, a Ježíš, náš Spasitel, k nim budou laskaví a požehnají je pokojem a láskou.
 
 
SVĚDECTVÍ VÍRY
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Nikdy jsem toho nelitoval:    | vložit příspěvek |