ročník 41/2000:
                   
019Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Láska, nebo zákon?
Myslíte, že je váš život naprogramován (určen) předem?
Budeš krásná a chytrá
Nemůžeme nic?
Diakonie a solidarita na Mostecku
Tábor „mladých“ historiků
Zpověď
Večeře Páně
Spolu u stolu
Ester John (Qamar Zia)
Všechny věci napomáhají k dobrému
Exorcista
Víra a světlo
Nelze vejít s prachem na střevících, ani odejít
Tož tvoř
Stařec, který četl...
Vydavatelství
Ber si z Boží krásy
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Co potřebují potřební
Víra a světlo
  Eva Drozdová
 
foto: Eva Drozdová
Přijetí. Nefalšované a bez předsudků. Naše zdravé ruce a nohy a ''rozumné'' chování neocení tolik, jako naši přítomnost při nich. Jak by asi v této chvíli řekl David - ''a to není k smíchu'' - a možná by to ještě dvakrát či třikrát zopakoval.
Jsme společenství rodin s postiženými dětmi a jejich přátel, které se hlásí k mezinárodnímu ekumenickému hnutí Víra a světlo. Diagnóza našich dětí je: autismus, stav po dětské mozkové obrně a k tomu přidružené nemoci jako je epilepsie apod. Většina dětí je plně pohyblivých - jen čtyři jsou na vozíku nebo ještě na kočárku. Celkem je nás necelých čtyřicet rodiče, děti a přátelé.
 
Víra a světlo          
 
Vznik hnutí Víra a světlo se datuje k Velikonocům v roce 1971, kdy byla uspořádána pouť do Lourdes. Tato pouť byla pořádána jako pomoc lidem s mentálním postižením, aby nalezli svoje pravé místo v církvi a ve společnosti. Katolické pouti se zúčastnilo také několik desítek lidí z protestantských církví. Logickým důsledkem jedné pouti do Lourdes bylo vytvoření společenství, které sdružuje lidi s mentálním postižením, jejich rodiče a přátele. U zrodu myšlenky těchto komunit stál Jean Vanier a Marie-Helene Mathieu.
 
    Tyto komunity nebydlí trvale pohromadě, jde o společenství, jehož členové se setkávají pravidelně asi jednou za měsíc a na víkendových akcích (asi 2x do roka), o prázdninách spolu tráví týden na letním táboře. V centru společenství jsou lidé s různým stupněm mentálního postižení, s nimi tu jsou také jejich rodiče spolu se zdravými sourozenci. Tzv. asistenční službu zde zajišťují převážně mladí lidé. Ti nejsou k dispozici pouze na pravidelných setkáních, ale také během týdne v běžných situacích doprovod do školy, odpolední hlídání apod. Většinou si neříkají asistenti, ale přátelé - tuto službu vnímají recipročně, nejde jim jen o výpomoc, ale o budování vztahu s jejich handicapovanými přáteli. Komunitní ráz těchto společenství spočívá v tom, že spolu žijí jako jedna velká rodina, jejíž členové již nežijí na jednom místě, ale přesto se vídávají velmi často - děti, rodiče a přátelé si postupem času vytvoří pouta, která jsou prohlubována skrze vzájemné sdílení radostí i problémů.
 
    Víra a světlo má v ČR čtyři společenství - tři v Brně a jedno v Praze. To pražské funguje něco málo přes rok. Část rodin v pražském společenství se poznala na táborech a rodinných rekreacích, které pořádá ČCE v Bělči. Organizačně jsme začleněni do MS YMCA Praha.
 
 
Program setkání          
 
Vždy začínáme společnou písničkou. Rádi zpíváme a naše děti nás doprovázejí tancem a hrou na rytmické nástroje všeho druhu. Pak si vzájemně vyprávíme o dobrých věcech, které nás potkaly. Mnohdy se to velmi úsměvné, jindy trochu smutné - to, když některého z nás trápí nemoc nebo bezmoc. Po dalších ''svítákových'' písničkách následuje povídání o předem připraveném biblickém příběhu. Potom se přátelé s dětmi a rodiče rozdělí. Rodiče zpravidla zůstávají sedět a pokračují v debatě o biblickém příběhu. Povídají si o společných problémech a překážkách. Často se najde společné řešení a mnoho rukou, které chtějí pomoci. Přátelé a děti odcházejí ven a tam si hrají a téměř vždy něco vyrábějí - většinou nějakou potřebnou kulisu k programu. Když nás hry a debaty omrzí, tak se znovu sejdeme společně a vracíme se k biblickému příběhu, pokoušíme se ho dramaticky, pantomimicky ztvárnit. Pak následuje svíčková modlitba a tanec světla. Na závěr setkání se snažíme spořádat dobroty, které jsme si přinesli. Některá setkání končí až pozdě večer, kdy se přátelé a někteří rodiče ještě sejdou v tančírně.
 
Naše rituály          
 
Úvodní vítání a sdílení - hned po uvítání a písničce se snažíme podělit se o pěkné zážitky, o radost, o hřejivé věci, které nás potkaly. Ne vždy se nám však podaří zůstat u radostných okamžiků. Způsob, jak si předáváme slovo, je pokaždé jiný - uždibování kuliček z hroznového vína, přehazování klubíčkem atd.
    Svíčková modlitba - to si posíláme dokola svíčku, každý si ji může u sebe podržet a nahlas nebo v duchu vyslovit nějaký dík nebo prosbu. Pokaždé, když se svíčka posílá dál, zpíváme společně ''Kyrie eleison''. Svíčku drží v dlaních i všechny naše děti.
    Tanec světla - je to tanec, který je společný všem komunitám Víry a světla. Tančíme a zpíváme jej v kruhu a zároveň zpívaná slova symbolicky znázorňujeme gesty.
 
Tanec světla
Věříme na světlo v temnotách,
které na věky pro všechny svítí.
Společně dojdeme do města,
jehož chrám se jak drahokam třpytí.
/:Tobě otvírám srdce své,
kéž mě naplní Tvůj pokoj.:/
 
Našli jsme místo          
 
snažili jsme se najít sbor, který by pro nás byl tím domovským - kde nám nepůjčí jen sborovou místnost, ale dají nám kousek sebe a otevřou náruč pro nás. Bylo nám jasné, že po ročním putování po evangelických farách v Praze je nejvyšší čas zakotvit. Takové místo jsme našli a jsme za to vděční - ''ve Střešovicích nejsou suchaři''!
 
    Nejsme společenství, které je zaměřeno pouze na potřeby našich dětí (to samozřejmě především), ale jeden každý z nás vytváří prostor, kde mohou růst všichni - rodiče, děti i přátelé. Vznikly a dále vznikají zde přátelské a láskyplné vztahy, vztahy zodpovědné a tolerantní a vzájemně obohacující.