ročník 41/2000:
                   
0110Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Je proč se stydět, není proč se bát
Co považujete za svůj životní úkol ?
Dva příběhy
Co pokládám za svůj životní úkol
Všude dobře, v azylu nejlépe
Evangelický life-style?
Všechny věci napomáhají k dobrému
Zase ta anketa
Nejdůležitější je se zastavit
Mše...
Sjezd-anketa
Čtrnáctero zastavení Bedřicha Fučíka
Čokoláda
Hry
Co ti zjeví moje oči
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Hudba
Mše...
  Daniel Dušek
 
Miluji Vánoce. K lásce patří vášeň. Když přijde advent a Vánoce jsou za dveřmi, ucítím zvláštní rozechvění na duši, odkládám rozvahu a rozum pro jiné příležitosti a oddávám se oné tajemné atmosféře. A právě hudba, která vychází ze silného duchovního náboje těchto svátků je jejich neodmyslitelným atributem. A tak se pod vlivem vášně vrhám každý advent na obchody s CD a k desítkám mých vánočních alb přibývají další a další.
     V lednu jsem jako milý povánoční dárek dostal CD s nahrávkou Missa prima pro festis Natalitiis Jiřího Zrunka a pastorální Missa brevis Jiřího Pavlici.
     Zrunkova mše je příkladem barokní vánoční hudby s pastorálním námětem, kde se prolínají folklorní prvky s liturgickými barokními pasážemi, což působí velmi půvabně. Zajímavé je například stylizované bečení ovcí a zvuky lidových nástrojů v části Benedictus. Autor Jiří Zrunek (1736 - 1789), františkán, působil jako učitel, kněz, varhaník a kazatel na Slovensku a v Maďarsku. Původně byl za autora tohoto díla považován Edmund Pascha, což se objevuje i na starších u nás již vydaných nahrávkách.
     žánrově blízkým a zdařilým dílem je i Missa brevis Jiřího Pavlici. Vznikla v roce 1997 a byla přepracována v roce 1999 pro Ars Brunensis Chorus a Brněnský komorní orchestr. Mše vychází z českého a latinského liturgického textu. Jiří Pavlica se o inspiraci vyjádřil mj. takto: .To ve jsou střípky dětství adventního a vánočního, to ve jsou konstanty neměnnosti, nepomíjivosti a harmonie. Jak jsme u Jiřího Pavlici zvyklí i zde dochází k velmi citlivému propojení tradičních prvků s motivy současnými a to jakoby přispívalo k nadčasovosti jeho hudby. Zvláště působivé a emočně silné jsou části Credo a Agnus Dei.
     Až tedy bude v oněch posvátných dnech padat tichý soumrak do krajiny a svět se ponoří do mystického vánočního ticha, nechte se pozvat tóny Pavlicovy a Zrunkovy hudby ke slavení vánoční radosti.
 
  Stručně a jasně
Sjezd-anketa
Hanna Pfannová, farářka ČCE, členka COM   Hanna Pfannová
  farářka ČCE
  členka COM
 
K čemu slouží výsledky ankety ze Sjezdu? Komu jsou určeny?
     Je možno se někde dozvědět konkrétní hodnocení jednotlivých programů?
     Anketa, kterou každý rok mohou vyplnit účastníci sjezdu nejen evangelické mládeže, slouží jako zpětná reakce především těm, kdo sjezd připravují, tedy poradnímu odboru mládeže při synodní radě. Výsledky ankety jsou hlavním zdrojem informací o tom, proč mládež na sjezd jezdí, jak hodnotí organizaci sjezdu i jednotlivé části programu. Je v ní prostor pro připomínky, kritiku a ocenění, návrhy tématu a místa příštího sjezdu, tipy na sobotní koncert. Některé výsledky ankety a vyhodnocení statistiky jsou zveřejňovány v Bratrstvu a na internetové stránce COMu.
     Konkrétní hodnocení jednotlivých programů v anketě je určeno pouze pro odbor mládeže. Připomínky a případná kritika ukazují na slabá místa programů či vedoucích jednotlivých bloků. Pro odbor je důležité o nich vědět, aby při přípravě dalšího sjezdu měl jasnou představu o tom, co je třeba přednášejícím a dalším vedoucím říct. Jsou to však informace, které se týkají jednotlivých osob, jejich práce a vystupování. Odbor mládeže se proto domnívá, že není vůči těmto lidem korektní takové informace zveřejňovat.