ročník 42/2001:
                   
0110Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Je proč se stydět, není proč se bát
Co považujete za svůj životní úkol ?
Dva příběhy
Co pokládám za svůj životní úkol
Všude dobře, v azylu nejlépe
Evangelický life-style?
Všechny věci napomáhají k dobrému
Zase ta anketa
Nejdůležitější je se zastavit
Mše...
Sjezd-anketa
Čtrnáctero zastavení Bedřicha Fučíka
Čokoláda
Hry
Co ti zjeví moje oči
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
  Anketa
Co považujete za svůj životní úkol ?
fotografie  
Zdeněk
Bárta
senátor
51 let
 
fotografie  
Dušan
Vančura
člen Spirituál
kvintetu, 63 let
Za svůj životní úkol považuji přispět svou troškou do mlýna Božího království: aby bylo víc radosti, svobody, úcty, respektu, solidarity a těch ostatních věcí, co by nám život udělaly hezčím.
 
Být někomu užitečný, a v neposlední řadě obstát. Jednak sám před sebou, jednak před něčím vyšším, co je nad námi.
fotografie  
Jiří
Weinfurter
studentský farář
39 let
 
fotografie  
Václav
Hurt
armádní kaplan
44 let
Dopídit se toho, jaký úkol to je.
 
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Snažím se, pokud možno, dostát svým povinnostem a dělat to, co mám za důležité, ale že bych měl nějaký životní úkol, to necítím.
fotografie  
Vít
Marčík
loutkoherec
 
 
fotografie  
Táňa
Fischerová
herečka
 
Být spasen se svou ženou, dětmi, rodiči, sourozenci, rodinou, kamarády, známými, neznámými, protivy i darebáky. O ty darebáky stojím taky. Ne proto, e bych byl tak dobrý, ale mám větí jistotu, e budu spasen i já. Cíl: Rozdat co nejvíc z toho, co jsem dostal a dostávám.
 
Neselhat v tom, proč jsem přišla na svět. Obstát v dnešním materiálním světě a pronést jím své hodnoty. Bylo to těžké v každé době a je to těžké i dnes. Ale proto jsme tady.
fotografie  
Miroslav
Rada
akademický malíř
75 let
 
fotografie  
Lýdie
Roskovcová
synodní kurátorka
65 let
Vdycky jsem chtěl a chci svým malováním sloužit - potěšovat, ale i burcovat a zneklidňovat, kázat evangelium a obrazy svědčit o zkušenosti žité víry.
 
Neselhat v tom, proč jsem přišla na svět. Obstát v dnešním materiálním světě a pronést jím své hodnoty. Bylo to těžké v každé době a je to těžké i dnes. Ale proto jsme tady.Většinu své cesty jsem už ušla. Za opravdu důležité považuji nepřekážet Pánu Bohu při jeho díle a nechat se jím opakovaně zvát k účasti na něm.
fotografie  
František
Radkovský
plzeňský biskup
62 let
 
fotografie  
Dan
Pikálek
ved. arcidiecézního
katechet. střediska
29 let
Oslavovat Boha svým životem všude, kam mě postaví co nejdokonalejším plněním Jeho vůle. Sem určitě patří žít co nejlépe podle slov Písma a plnit povinnosti svého stavu a povolání. Bohužel to vždy nedokážu, ale snažím se o to.
 
Naučit se žít jako svobodný, „opravdový“ člověk - Bohem stvořený, chtěný a milovaný.
fotografie  
Jana
Trusinová
v domácnosti, matka
osmi dětí, 41 let
 
fotografie  
Miroslav
Vlk
pražský arcibiskup
70 let
Vychovat své děti.
 
Ve svém životě jsem před Bohem poznal, že mým životním posláním je být knězem.