ročník 43/2002:
                   
029Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Jen mýtus?
Zastavení
Aby život nebyl jen náhražkou, nýbrž doopravdy
Co o tom čteme v bibli:
Pomalu sám se ďáblem stáváš...
Vidíte za něčím ďábla?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Vidíte za něčím ďábla?
Na partnerovi mne štvou nepodstatné věci
Proč nebýt profíci?
Sjezd mládeže v Mladé Boleslavi
Autorita
Několik dat
Anketa o autoritě
Dušičky
Biskup, který se dvakrát narodil
Týden s mladými historiky ve Velké Lhotě
Kontaktník
Ostrovní zprávy
Ptačí svět
Tvoření stvoření
Soutěž
Ve dnech úzkosti (Ž 56)
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mučedníci současnosti  
Biskup, který se dvakrát narodil
Pavol Gojdič ( 1888 - 1960 )
Ota Halama
 
Pavol Gojdič
Roku 2001 byl papežem Janem Pavlem II. blahořečen řecko-katolický kněz, biskup a mučedník Pavol Gojdič. Připomeňme si nyní tohoto téměř neznámého česko-slovenského mučedníka několika slovy.
    Peter Gojdič se narodil 17. července 1888 v Ruských Peklanoch v rodině řecko-katolického kněze. V letech 1907 - 1911 studoval bohosloví na teologické fakultě v Prešově a 27. srpna 1911 byl vysvěcen na kněze. Poté působil jako kaplan u svého otce Štefana, prefekt eparchiálního internátu, učitel náboženství, biskupský protokolista a archivář, správce farnosti v Sabinově a od roku 1919 jako ředitel biskupské kanceláře.
    20. července 1922 vstoupil do řádu sv. Basila Velikého na Černečej Hore u Mukačeva, kde přijal své řádové jméno Pavol. 14. září 1926 byl jmenován za apoštolského administrátora prešovské eparchie. 7. března příštího roku byl ustanoven biskupem harpašským (maloasijským) v kostele sv. Klimenta v Římě. Jako biskup začal zřizoval nové farnosti v Praze, Bratislavě a jinde. V Prešově také zřídil sirotčinec a roku 1936 zde založil Řecko-katolické gymnázium.
    Ve době tzv. Slovenského státu byl 13. dubna 1939 jmenován apoštolským administrátorem pro mukačevskou oblast na Slovensku, ale sám požádal o uvolnění z této funkce, neboť jeho osoba nevyhovovala představám představitelů tehdejšího Slovenského státu. Řím však nejenže jeho abdikaci nepřijal, ale navíc jej 8. srpna 1940 jmenoval prešovským sídelním biskupem a v tomto úřadě jej v nových poměrech 15. ledna 1946 potvrdil.
    Převzetí vlády v ČSR komunistickou stranou po roce 1948 znamenalo zlom v životě biskupa Gojdiče. Snaha vládnoucí strany převést řecké katolíky v Česko-slovensku, kteří spadali pod správu římského papeže, na pravoslaví řízené Moskvou, narazila v osobě biskupa Gojdiče na Slovensku na odpor. Biskup byl postupně izolován od věřících a po 28. dubnu 1950, kdy byla řecko-katolická církev postavena mimo zákon a formálně převedena pod Církev pravoslavnou, byl také zatčen a uvězněn.
    Během soudního procesu s tzv. vlastizrádnými biskupy, konaném 11. - 15. ledna 1951, byl biskup Gojdič odsouzen na doživotí, k zaplacení pokuty 200 000 Kčs a zbaven všech občanských práv. Amnestie prezidenta Antonína Zápotockého z roku 1953 snížila sice šestašedesátiletému muži trest na ''pouhých'' 25 let odnětí svobody, ale další pokusy o amnestii vyšly naprázdno. Jediná cesta ke svobodě by byla zradou všeho, čemu biskup Gojdič věřil. Ve věznici v Praze - Ruzyni mu totiž byla učiněna lákavá nabídka: stane-li se patriarchou pravoslavné církve v Česko-slovensku, může odjet přímo do Prešova. Odmítl s ohledem na svůj věk i na své vyznání: ''Opravdu nevím, zda by stálo za to zaměnit korunu mučednictví za dva či tři roky života na svobodě,'' komentoval ztrátu své naděje na propuštění.
    Ve věznici oslavil 70. narozeniny, kdy obdržel blahopřejný telegram od papeže Pia XII. a zemřel o dva roky později. Byl to den jeho 72. narozenin, 17. červenec 1960. Pochován byl na hřbitově věznice v Leopoldově, v hrobě se svým vězeňským číslem 681.
    29. října 1968 byly jeho ostatky převezeny z leopoldovské věznice do krypty řeckokatolického kostela sv. Jana Křtitele v Prešově. 15. května 1990 byly tytéž ostatky ještě jednou přeneseny do sarkofágu v kapli téhož chrámu a téhož roku, 27. září 1990, byl soudně rehabilitován.
    Den mučedníkova skonu slavila církev vždy zároveň jako den jeho narozenin, den, kdy se onen mučedník zrodil pro království Boží. Pavol Gojdič, své víře a své církvi věrný biskup, oslavil oboje své narozeniny v tentýž den, v den, kdy jako vězeň č. 681 skonal v nemocničním pokoji komunistické věznice v Leopoldově.