ročník 43/2002:
                   
043Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Víra navzdory
Zastavení
Svět z Boží perspektivy
Ty se na to koukáš?
Co k tomu Bible?
Jak často se koukáte na televizi a na co?
TV Blues
Války
Důležitý je kontakt s lidmi
ejhle člověk - ejhle obraz
Na většině lidí to není vidět
Když husité zapějí
Nuda v Brně
www.meatrix.org
Imre Kertész Člověk bez osudu
Co bylo
Co bude
Břemena jedni druhých nesme...
Nemoc jménem Island
Mládež se radila a volila
Neviditelný inkoust
Otázkami k podstatě
Křížovka
Jeronymova jednota
I want to thank you
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Křížovka
 
Kdo je autorem výroku, který naleznete v tajence? Odpovědi posílejte do 31. března na adresu redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který dostane dárek.
(Autorem výroku z tajenky 1. čísla je Leonardo da Vinci. Dárek dostal Tomáš Groll z Prahy)
Vodorovně: A. Latinskoamerické platidlo; anglicky podložka; bývalý třebechovický farář. - B. Korýš; čtvrtý díl tajenky; vlastní primátům. - C. Draví ptáci; latinská spojka; poslední písmeno anglické abecedy; slovenské zvratné zájmeno; klip určený k oklamání voličů. - D. Ukazovací zájmeno; citelně chladiti; značka hliníku. - E. Citoslovce po zdolání překážky; tratili; iniciály bývalého faráře ČCE a souputníka Jaroslava Šimsy v Dachau. - F. Hudební nástroje; církevní poplatek; slůvko, na které se těší malé děti, když má farář dlouhou modlitbu. - G. Mužské jméno; obec pod Sečskou přehradou; číslovka základní. - H. Potřeba pro šití; náležející Ivanovi; těžiště kamene. - I. Mravní základ; technologický plánek; latinský pozdrav. - J. Český básník; citoslovce ohrazení; vyznavač nekřesťanských bohů. - K. Jízdou opotřebuje; anglicky tečka; ukradená (expresivně). - L. SPZ Rakovníka; pouštíš chlupy; sekám. - M. Sedmý díl tajenky.
 
Svisle: 1. První díl tajenky; druhý díl tajenky. - 2. Anglicky Země; ženské jméno; iniciály synodního seniora ČCE. - 3. Brýle (arch.); tác; skok. - 4. Čidla zraku; zbabělci; zahradník. - 5. V tomto roce; zkr. bývalé okresní vojenské správy; prasátko. - 6. Až sem; vychovatelka (ze šp.); procházím se. - 7. Třetí díl tajenky; řecké písmeno. - 8. Lekal; slovenský souhlas; pleteš. - 9. Zánět; SPZ Ostravy; stroj na údržbu železničního svršku. - 10. Mužský hlas; slovenské město; výzva voličům. - 11. Strategická surovina; italské město (Formule 1); anglicky návod. - 12. Polské město; virus; tady. - 13. Pátý díl tajenky; šestý díl tajenky.
 
Slovníček  
Jeronymova jednota
Kristýna Červinková
 
Jeronymova jednota je:
  1. správní orgán všech církví,
  2. zvláštní zařízení ČCE bez právní subjektivity,
  3. nově vzniklá politická strana,
  4. síť největšího supermarketu v Čechách.
Vaše bystré hlavičky určitě určily jako správnou odpověď b). Jeronymova jednota shromažďuje prostředky z celocírkevních sbírek a darů, o které mohou jednotlivé sbory požádat na údržbu, obnovu a výstavbu církevních objektů (kostelů, far). Jde o podpůrné dílo solidarity – každý sbor do něho přispívá a v případě stavebních prací potom může o příspěvek žádat. O rozdělení prostředků rozhodují volené orgány. Třetina shromážděných prostředků se rozděluje v seniorátech, dvě třetiny prostřednictvím ústředí. Jeronymova jednota také pomáhá sborům poradenskou činností v hospodaření s nemovitým majetkem, plní funkci stavebního úřadu ČCE. Zastupuje také naši církev v Pracovním společenství podpůrných zařízení evropských církví.