ročník 44/2003:
                   
021Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Bratrstvo pro celé léto Páně 2002
Zastavení
Za správný konec, vlastně za začátek
Co o tom čteme v bibli:
Andělé, lidi a čerti rohatí
Potkal jste někdy anděla?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Seraf
Chaim Potok Zebra a jiné povídky
Co si pod tím představujete ???
Neznám žádnou oficiální definici
Jak se dělá sjezd
Zkouška vztahu?
Nechte dítek jíti ke mně
Lucian Tapiedi
Dvě reakce na Stručně a jasně
J.Ch.Kridel Concert - Arien
Baz Lihrman Moulin Rouge
Křesťané a židé
Nový církevní zákon
Výroba ručního papíru
Soutěž
Hora Karmel
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mládež  
Jak se dělá sjezd
Radka Včelná
 
Jak to vypadá na sjezdu mládeže, to každý dobře ví. Co všechno se ale musí stát, abyste první říjnový víkend mohli někam přijet, setkat se se známými, vybrat si program, koupit si tričko, dostali najíst a vyspali se v tělocvičně? A kdo je za tím vším? Sjezd vymýšlí a připravuje celocírkevní odbor mládeže, zajišťují ho pracovnice odboru výchovy Ústřední církevní kanceláře (dlouhá léta to byla Bonďa Blažková, teď Evka Drozdová a Petra Randáčková), neobejde se bez pomoci celé řady dobrovolníků a hlavou za všechno ručí Květa Šilarová. Jak asi vypadá příprava jednoho takového sjezdu, na to jsem se zeptala Evky Drozdové.
 
Kalendář                    
 
Říjen      Je necelý měsíc po minulém sjezdu. Na poradě COMu se bod po bodu hodnotí, jak se povedl. Ze zpracované ankety se snad vyvrbí, jaké téma by si účastníci přáli pro příště a kde by se měl další sjezd konat. Místo pro sjezd musí splňovat tyto podmínky: střídají se Čechy a Morava, musí tam být sbor ČCE, prostor pro 1000 lidí (ale ne sportovní hala), kino, jídelna, katolický kostel a aspoň pět škol k ubytování. Poznámka pro ty, kteří do anketních lístků neustále píšou Prahu: je to zbytečné, tu COM jednou provždy zavrhl.
 

Listopad      Zkontaktuje se farář ve vytipovaném místě a ten se začne vyptávat a rozhazovat sítě.
 

Prosinec, leden      Ujasňuje se téma sjezdu, navrhují se řečníci a jednotlivé programy.
 

Únor, březen      Program je hotový, všechno se dojednává s řečníky. Vymýšlí se název , je to docela dřina aby byl stručný, vtipný výstižný. Řeší se, jestli bude seznamka, kdo bude prodávat literaturu. Už se ví, kolik bude stát pronájem, koncert, jaká bude cena jídla a podle toho se stanoví sjezdový poplatek.
 

Duben      Pracuje se na návrzích loga. Žhaví se telefony obvolávají se všechny instituce a sjednávají se dohody o dohodách budoucích.
 

Květen      Dolaďují se poslední detaily programu a vybírá se logo. Už se ví, kolik nás to všechno bude stát. Členové COMu si mezi sebou rozdělují úkoly, služby, moderování.
 

Červen      Připraví se konečná grafická podoba pozvánky. Všem mládežníkům v databázi (jsou jich asi čtyři tisíce) a do všech sborů a do ekumeny se rozesílají dopisy s programem sjezdu, přihláškami a úvodními informacemi o sjezdu.
 

Červenec      Tiskne se logo na trička. Na synodní radě se sbírají výtvory na výstavu a letos i do literární čajovny.
 

Srpen     Přicházejí první přihlášky. Největší nával je poslední týden před uzávěrkou (ta stovka na sjezdovém poplatku dělá své).
 

Září      Definitivně se uzavírají smlouvy. Celý COM a hlídači škol jedou na místo určení domlouvají se podmínky ve školách a v kulturáku, v kině, v bazénu, kontaktuje se místní policie, radnice, nádraží. Samozřejmě i místní sbor.
Září v kanceláři: rozesílají se dopisy všem přihlášeným je v nich poslední verze programu, plánek, informace, co se kde bude dít a o čem to bude. Tiskne se 1000 obálek, potvrzení, odpovídající počet stravenek, vstupenek, všechno se pytlíkuje. Vyrábí se letáky, program bohoslužeb, mapky. Všechno se neustále počítá a řadí podle abecedy. Rozdělují se služby mezi dobrovolníky z řad mládežníků. Balí se tu nádobí, technický materiál, výstava, loga, příjmová kancelář jsou toho dvě auta s vozíkem.
 

Pátek P      Začíná se ve 13.00. Nejdříve všichni organizátoři projdou kulturák, potom se každý chopí svého úkolu a jde po své práci. V 16.00 se otevírá příjem, návaly jsou podle příjezdů vlaků a autobusů. Do noci počítají a odevzdávají dobrovolníci na příjmu vybrané peníze. Každý člen COMu odpovídá za nějakou místnost, kterou poté, co se účastníci (pod vedením dalších dobrovolníků) rozejdou na nocleh do škol, musí uklidit a zamknout.
 

Sobota S      Všechno funguje, jak má, každý ví, co má dělat. Pokud jsou nějaké problémy, svolají se organizátoři mobily nebo je předseda COMu oběhne. Nejdůležitější místností v zákulisí je štáb. Tady se setkává COM, všichni účinkující a pomocníci. Je tu všechen technický materiál a Květa s celou obrovskou agendou. Honza Dus kontroluje, aby se u baru neprodával alkohol. Zvukaři jsou tradičně Tomáš Jun a Tomáš Blažek, pouze na koncert si někdy kapely přivezou vlastního zvukaře, to se pak nesmí nic nahrávat. Jinak je vše, co jde na mikrofon, nahráváno pro dokumentaci a případný přepis do sborníku.
 

Neděle N      Pořad bohoslužeb připravil už dávno předtím kazatel, víno a chleba k večeři Páně chystá někdo z COMu pro zajímavost, je potřeba pět bochníků chleba a osm litrů vína. Po bohoslužbách každý uklidí svou místnost. Mládež se doborovolně hlásí na úklid sálu a pomáhá s nádobím. Každý do štábu odnese vypůjčený materiál. Jsou toho dlouhé seznamy, které se stále procházejí. Počítá se sbírka, odevzdávají klíče, balí všechny věci (ty dvě auta s vozíkem zase musí odjet). Nejpozději ve 13.00 se musí opustit kulturák.
 

Po sjezdu      Po příjezdu do Prahy se vybalí bedny, do dvou dnů je všechno uklizeno. Dává se do pořádku databáze - jen tak se zjistí přesný počet účastníků (každý rok přijede asi stovka nepřihlášených a zhruba tolik přihlášených nepřijede). Zpracovává se anketa a statistika. Začíná vznikat sborník ze sjezdu. Dělá se vyúčtování a všichni jsou rádi, že je to za námi.
    Jenomže to už je tu zase říjnová porada COMu a všechno začíná znova.
 
 
Dojmy                    
 
...úplného nováčka
Člověk se tam potká s lidmi, které dlouho neviděl, a má taky možnost poznat spoustu nových lidí. Program se mi líbil, protože jsem měl možnost sám si vybrat, kde bych chtěl být, co bych chtěl slyšet. Takže každý si našel to, co mu vyhovuje. Příjemným zpestřením pro mě byl koncert Hradišťanu. Jediné, co se mi nelíbilo, byl film, který se promítal. Celý sjezd se mi líbil a když to půjde, pojedu na něj i příští rok
Pavel Ježík
 

...ostříleného účastníka
Rok jsme se neviděli. A je tu sjezd skvělá příležitost setkat se s někým ze vzdálených končin, pokecat, zajít na jedno, dvě, tři, čtyři... A to, že sjezd má téma třeba Zbožnost má možnost, to je až druhotné, o co se zajímáme. Hlavně nás zajímá, kde budeme spát a s kým, co a kde budeme jíst a kde jsou záchody. A všichni nasáváme tu kouzelnou opojnou atmosféru sjezdového života, sjezdového bloumání a kmitání, prostě tu milou, usměvavou atmosféru, kdy se lidi setkávají, baví se, shánějí někoho, bloudí, zdraví se se známými a jsou zdraveni neznámými (skleróza je strašná věc)... Po vyčkání fronty na zaplacení za identitu, za lístky na kus žvance a na hudbu a na zaplacení sjezdového poplatku, jen tak plujeme (tedy pokud je čas) prostorami ke společnému přebývání vyhrazenými s jediným cílem: vidět co nejvíc věcí a potkat co nejvíc známých lidí a všem jim říct, že jsou v blbé škole, když nejsou s vámi. A při tom všem nasáváme a nasáváme. Pak přijde program, zakončení dne a rozejití se do škol na pár hodin spánku a pořád nasáváme a bavíme se. Ráno nejprve zanadáváme lidem, kteří nás probouzí tak proklatě brzo, a už se ženeme za žvancem a pak na program. A nasáváme a nasáváme. Z programu za žvancem a pak program a program, žvanec, duchovní uspávačka (výborný koncert duchovní hudby). A nasáváme a pořád nasáváme. Po duchovní uspávačce přichází skvělý koncert nějaké populární hudby (Hradišťan) a zase nasáváme a nasáváme. A nedá se už nic dělat, je tu zakončení dne a spát. Opět ráno zanadáváme, pak rychle na žvanec a pozor, opět nasáváme. Ztišení, bohoslužby a je konec. Pomalu končíme nasávání a nakonec jsme paradoxně vysátí. Domů přijíždějí mrtvoly, dva dny se sbírají z posjezdové kocoviny (ze všeho nasávání) a trpí posjezdovou depresí a únavou.
Tomáš Groll
 

...členky COMu
Účastník sjezdu si může dopřát různých radovánek. Oproti tomu takový organizátor má na sjezdové dění pomyšlení, ale času mu nezbývá. Převážně vše zpovzdálí sleduje a zřídka bývá přítomen na programu, pokud ho sám nemoderuje. Přesto hlavním a důležitým řídícím centrem všech informací se stává štáb. Místnost, kde se účinkující spolu s organizátory mohou na chvíli pozastavit, občerstvit a prohodit několik slov o aktuálním či akutním stavu, kde co hoří, pohořelo nebo zazářilo.
    Již před sjezdem jsou každému kladeny na starost povinnosti. Jakmile jedna skončí, vzápětí nastává druhá nebo jich běží několik najednou. Člověk se sotva stačí pozdravit se svými přáteli, a to jich ještě řadu potká, když předbíhá frontu na oběd. Není nám to příjemné, ale na omluvné projevy není příliš času. Únava je brzy patrná na každém z nás, ale největší spánková krize přichází až po skončení samotného sjezdu cestou domů.
    Letošní sjezd, aspoň se domnívám, nabízel bohatý program, který se odehrával v poklidné atmosféře. Bylo to znát nejen mezi mladými lidmi, ale i mezi samotnými organizátory a pomocníky. Nepozorovala jsem výrazně nervózní a napjaté situace a jsem za to velice vděčná.
Marie Jirků
 
Anketa          
 
Jak rozumíte názvu sjezdu ''Zbožnost má možnost''?
 • Moc tomu nerozumím, tak jsem přijela sem - tomu porozumět.
 • ''Zbožnost má možnost'' je, že víra má cenu.
 • Rozumím tomu asi tak, že je to možnost se teď ve svobodném světě vrátit k něčemu, co tady bylo, co je nám blízké. Vrátit se k víře v Boha, což v naší společnosti není asi jednoduché, ale jde to.
 • Že je to otevřená možnost pro všechny lidi, kteří chtějí slyšet a kteří chtějí být vnímaví a otevření, pro ty, kteří chtějí žít pravdivě.
 •  
   
  Jsi zbožný/zbožná? Jak se to projevuje?
 • Já myslím, že nijak moc zbožnej nejsem.
 • Jak se projevuje zbožnost? Tak třeba, že chodím do kostela, že se snažím chovat se dobře, dodržovat desatero. Snažím se mít na mysli, že Bůh je tady pořád se mnou. Ale pořád se mi to rozhodně nedaří.
 • Zbožnost se projevuje v tom, jak se člověk chová, co cítí. To není jenom v tom, jestli chodí do kostela. A jestli jsem zbožný? To je taky podle okolností - když má člověk nějaké trable, tak často bývá zbožný. Když je mu dobře, tak většinou ne. Já osobně si myslím, že moc nejsem.
 • Myslím si, že jsem věřící, ale nejsem zbožná v tom smyslu ''dávání víry najevo''.
 • V sobě sama jsem zbožná.
 • Věřím v Boha a nestydím se to přiznat.
 • Zbožnost pro mě znamená otevřenost k druhým - snažit se je pochopit, být k nim tolerantní, mít je rád. Je mi cizí taková ta zbožnost, která se lidem vnucuje a svým způsobem je i omezuje.
 • Pokládám se za zbožného, ale ne nějakou ''modlitební pannu''. Moje zbožnost se projevuje jako snaha (asi opravdu jenom jako snaha) o dosahování přímého a upřímného vztahu k Bohu.
 • Jak kdy. Čím jsem starší, tak tím víc. Snažím se dívat na věci z Božího pohledu, perspektivy.
 •