ročník 48/2007:
                   
043Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Víra navzdory
Zastavení
Svět z Boží perspektivy
Ty se na to koukáš?
Co k tomu Bible?
Jak často se koukáte na televizi a na co?
TV Blues
Války
Důležitý je kontakt s lidmi
ejhle člověk - ejhle obraz
Na většině lidí to není vidět
Když husité zapějí
Nuda v Brně
www.meatrix.org
Imre Kertész Člověk bez osudu
Co bylo
Co bude
Břemena jedni druhých nesme...
Nemoc jménem Island
Mládež se radila a volila
Neviditelný inkoust
Otázkami k podstatě
Křížovka
Jeronymova jednota
I want to thank you
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mládež  
Mládež se radila a volila
Eva Drozdová
 
 
 
 
V pátek, kdy se mládež z Prahy a okolí strojila do večerních šatů a obleků, a v sobotu, kdy dospávala protancovanou noc na Báječném bále, tentýž víkend se do Prahy sjeli také předsedové seniorátních odborů mládeže (SOMů) a další zástupci ze seniorátů ke svým poradám. Někteří zvládli oboje, někteří dospávali právě na poradě.
     Nápady ze seniorátů
     Páteční večer byl zpravodajský a pracovní. Čtrnáct seniorátů = čtrnáct nápadů a možností, jak pracovat s mládeží: 1) Organizovat ping-pong, fotbal, volejbal, futsálové turnaje, sjíždění řek, vandrování, cyklovýlety 2) Bály a plesy 3) Čajování – posezení při hudbě, čaji, básních, autorská čtení 4) Meziseniorátní spolupráce na seniorátních dnech 5) Seniorátní pracovníci s mládeží 6) Výtvarničení – spousta lepidel, barev, nůžek a nápadů – a program na mládež je tu 7) Presentace mládežnických divadel, ochotníkům zdar! 8) Sbor nemá mládež? Tak tam prostě přijedeme my, pomůžeme slabým 9) Informace přes webové stránky a emaily – moderní, rychlé, věcné, fungující 10) Peníze na práci s mládeží – z rozpočtu od seniorátního výboru, žádat o podporu město, kde jsou dny mládeže, celoseniorátní sbírka na mládež (konkrétní, cílená, velká) 11) Seniorátní mládežnický pěvecký sbor 12) projekt mimopražská mládež – setkávání mládežníků z celé republiky, kteří v Praze studují 13) sepsání harmonogramu prací – co, kdo, kdy, jak a proč má udělat pro zdárný chod mládežnických akcí 14) pracovní seniorátní dny mládeže, brigády, pracovní setkání. A mnoho dalšího – možnost kaplanské služby na školách, vydávání příruček pro práci s mládeží, co všechno mít na webu, spolupráce se zahraničím. Podrobnosti k některým nápadům se dočtete v zápisech z porad, některé se objeví v rubrice „nápadník“ tady v Bratrstvu.
     Organizace mládeže
     Dlouho jsme debatovali nad možností vzniku organizace (instituce) pro mládež, která by ctila strukturu ČCE a způsob práce v ní. Prakticky by šlo o založení zastřešující organizace na úrovni ústředí, jednotlivé senioráty/sbory by se mohly podle své potřeby zapojit. Otázka vzniku takovéto organizace se vrací na jednaní už několik let, bez jasného výsledku, všechny tyto snahy navazují na v minulosti existující Sdružení českobratrské mládeže evangelické (SČME, vznik 1919). Proč ji zakládat? Především pro možnost zisku financí ze státního rozpočtu a ze všemožných grantů a dotací. Církve jsou z této grantové politiky vyřazeny. Není to ale jediný důvod – spolek, sdružení má význam také v pocitu sounáležitosti, tím také zodpovědnosti. Podobně existuje YMCA, na kterou se už delší dobu vážou některé mládeže nebo sbory ČCE. Z debaty vyznělo, že vznik organizace je vítán.
     Nový COM
     Sobota byla převážně volební. Na dobu dvou let jsme zvolili nový Celocírkevní odbor mládeže. Podle řádů jsme zvolili čtyři kazatele a pět laiků: Kristýna Červinková, Michael Erdinger, Tomáš Fér, Martin Fryščok, Roman Mazur, Jan Plecháček, Daniela Rottkegel, Vlastislav Stejskal, Tomáš Vokatý. Čtyři z nich už pracovali v předchozím COMu, a tak je kontinuita práce a know how zajištěna.
     Ve zbývajícím čase jsme vyposlechli novinky a nápady ze seniorátů. Porada Zástupců mládeže ze seniorátů byla ukončena panelovým rozhovorem se členem synodní rady Pavlem Klineckým zástupcem redakční rady Bratrstva, dnes už bývalým předsedou COMu Martinem Balcarem a bývalým členem COMu Markem Zikmundem. Na otázky odpovídal také tajemník-farář pro mládež Filip Keller a občas také já. Na jaké otázky? – jaká je mládež, která jezdí na Sjezd, jak vnímáme dnešní mládež, o čem všem bude letošní Bratrstvo psát, jak také vy můžete do Bratrstva přispět, co nového připravujeme pro mládež na celocírkevní úrovni.
     Anketa
     V sobotu se ještě vyplňovala anketa – jak se k nám dostávají informace o akcích pro mládež na celocírkevní úrovni, co hledáme na webových mládežnických stránkách. Čteme Bratrstvo nebo Protein? Sdružujeme se v nějakých organizacích mládeže s právní subjektivitou?
     Anketu odevzdalo 47 osob ze 66 přítomných – a z těch: 20 lidí čte Bratrstvo pravidelně, 22 příležitostně, 5 z nich je čte také na internetu. Jen pět lidí uvedlo, že Bratrstvo nečte vůbec. Na poradě, ale i v anketě zaznělo, že se chcete stát přispěvateli do Bratrstva – tak v tomto případě neváhejte! Vaše nápady, zprávy, články, rozhovory, povídky, básničky a fotky rádi otiskneme.
     Zápisy z obou porad a výsledek ankety v plném znění najdete na adrese: http://mladez.evangnet.cz.