ročník 50/2009:
                   
107Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Hledá se hrdina
Uzdravení jako metafora odpuštění
Jak vychovat hrdinu
Smysl pro oběť
Hrdinství znamená křičet a mlčet ve správnou chvíli
V naději nad ději
Časoprostorem čerpání dobra
Září = sjezd
Na kolik to letos přijde?
Čas je prostor k životu
Kostel na každém rohu
Mazaný král
Pastors in the U.S.
Velký slovník floskulí
Počátek
Všimli jsme si 7
Pobyt s mládeží z východní Evropy = krajani
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
ZÁŘÍ = SJEZD
Kateřina Erdingerová

Září je na oddělení mládeže (dále jen OM) ten nejnáročnější měsíc v roce. Bereme na pomoc brigádníka. V září neplatí, že normální je chodit do práce na 8 hodin. Čím je Sjezd blíž, tím se odchody z práce posouvají dále do noci. Manželé, drahé polovičky, domácí zvířata a spolubydlící se musí smířit s tím, že holky z "oddělení" v září nemyslí, nemluví a nesní o ničem jiném než o tom, jak to všechno zvládnout. Během letních měsíců se nikde nepracuje na 100%, takže se těžko domlouvají jakékoliv záležitosti ohledně Sjezdu. V létě také OM chystá letní kurzy pro mládež a snaží se vybrat si alespoň část dovolené.
Na začátku září probíhá poslední bojová porada celocírkevního odboru, která se nese v duchu sjezdovém. Prochází se program, kontrolují se časy, opakují se organizační zásady, zkoumá se, co by se na poslední chvíli dalo ještě pokazit a jak tomu předejít. Z toho si OM vezme co nejvíce a nejvíce se snaží přenést v realitu...
V době, kdy čtete tohle Bratrstvo je už snad na 100% domluvený veškerý program. Stává se ale, že na poslední chvíli někdo odpadne, odřekne a to pak nastane frmol se sháněním náhrady. Dejme tomu, že program je hotov. Víme jídelníček, víme, kde se bude spát, jaké písně se budou zpívat. Je čas nechat vytisknout Průvodce. Průvodce ale musí být co nejaktuálnější, proto se s jeho tiskem čeká vždycky až na poslední chvíli a stokrát se kontroluje. Vždycky ale nějaké chyby najdou. Je to způsobeno jistou únavou materiálu, který na OM pracuje. Narozdíl od Průvodce sjezdová trička už čekají ve sklepě pěkně potištěná a připravená na prodej. Snad se vám budou líbit.
Další velkou záležitostí je přihlašování. S přihlašovacími systémy se sice věc zjednodušuje, ale na druhou stranu je třeba odborníka. Co nám ale stále přetrvává z dob minulých, a jinak to asi nejde, je obálková metoda. Je to retro, které se stále zdá funkční. Sejdou se dva dobrovolníci a den až dva stráví s vytištěným seznamem přihlášených a jejich objednanými službami a ládují do papírových obálek barevné kartičky. Př.: Ryšavý Jan : sobota snídaně, sobota oběd A, večeře A, neděle snídaně, oběd B, bageta B.
A lidé...velká spousta dobrovolníků a jejich koordinace; komunikace s účinkujícími, kontakt účinkujících s jejich moderátory; konkrétní domluva s lidmi přímo z místa, jak se budou předávat prostory; příprava bohoslužeb.
Děkujeme vám všem, kteří poprvě či po několikáté budete pomáhat k hladkému průběhu Sjezdu. Bez vás by to nešlo!
A co bude letos na Sjezdu nového? S 20.výročím jsme připravili související aktivity, např. parkovou výstavu, která mapuje historii setkání mládeže v době předválečné, komunistické i té novější. Také se můžete těšit na bigbítový doprovod bohoslužeb od účastníků bigbítového kurzu.
Držte nám, holkám z oddělení, celocírkevnímu odboru mládeže a všem, kdo se podílejí na organizaci Sjezdu palce. Ať to letos vyjde stejně dobře jako vloni, ba i lépe!
Více o programu sjezdu na http://sjezd-mladeze.evangnet.cz.
 
 
SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE