ročník 53/2012:
                   
113Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Leť!
Anketa: Proč ve svém díle používáte motiv anděla?
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
LEŤ!
Marie Medková

Andělé jsou poslové. Ve filmu, v literatuře, v Bibli. Poslové různých zpráv. Ty dobré s příchutí naděje nám dávají křídla. Snad proto si anděly představujeme právě s perutěmi. Ty horší nás uvrhnou do beznaděje, nebo i vzteku. Možná máte kolem sebe mnoho andělů, možná se sami anděly stáváte. V současné kultuře, která má ke křesťanství daleko, se objevují tyto postavy často. Nechybí nám ti, kdo znenadání pomohou, potěší, pozvednout mysl? Nehledáme jasné a zřetelné odpovědi "ústy anděla" na naše otázky? Umíme rozpoznat hlas Božího vzkazu?
Přeji utěšené jaro, Marie Medková, farářka mládeže

Poslem se stávám teď i já. Podle usnesení Synodní rady ČCE, která časopis vydává, se má stávající podoba časopisu změnit dle následujícího.
Usnesení SR z 8.2.2011
"SR považuje za významné vydávat časopis pro mládež, stávající formu však považuje za nadále neúnosnou. SR konstatuje, že ze širokého spektra evangelické mládeže se časopis Bratrstvo orientuje pouze na její úzkou výseč. SR žádá redakční radu Bratrstva a COM, aby časopis formovali i prezentovali tak, aby oslovoval především mladší mládež (12-18 let), nezaměřoval se pouze na úzkou komunitu kolem COMu, ale byl otevřený mladým ve sborech a v seniorátech, studentům evangelických akademií i nově příchozím do církve.
V říjnu 2011 SR znovu posoudí orientaci časopisu a rozhodne o jeho další existenci. Do té doby je SR otevřena dalším rozhovorům v této věci."

O dalším osudu časopisu bude rozhodnuto na základě návrhů pracovní skupiny:
Usnesení SR z 22.2.2011
"Synodní rada jmenuje pracovní skupinu ve složení Michael Erdinger - předseda, Petr Chlápek, Magdalena Trusinová, Hana Běťáková, Lenka
Juřenová a Rut Junová a ukládá této skupině, aby do 28.9.2011 předložila variantní možnosti koncepce časopisu pro mládež ČCE." 
 
ÚVODNÍK