ročník 53/2012:
                   
115Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Rozvod
Slova (před)manželská
Být na blízku a povzbuzovat
(před)rozvodový manuál pro dítě
Církevní rozvod?
Nepovažovali za důležité zeptat se na můj názor
V církvi je nás víc, můžeme si být oporou
Když se trubka protroubí tvým uchem
S Petrem na rybách
Kašrut
Pro ty, kteří nikdy nepásli ovce, ale za počítačem sedí každý den.
Kemp mládeže
Pijte sladké nápoje
Zrní – Hrdina počítačový hry jde do světa
Biblický citát na mail
Learning Psalm 119
O tom, jak král k Oskaru přišel
Vyražte za zvířaty
Zjistil jsem, že nám básníci zatajili existenci sýra
Pomáhat a oslavovat
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
KAŠRUT
Jaroslav F. Pechar

„Kašrut“ je hebrejské slovo, které označuje věci rituálně správné a bezvadné, většinou se používá v souvislosti s potravinami. Ze savců jsou povoleni („košer“) především ti, kteří mají rozdělené kopyto a zároveň přežvykují, tedy hovězí dobytek, ovce, kozy apod., z ryb ty, které mají ploutve a šupiny, z hmyzu jen čtyři druhy kobylek. Zakázány (tedy „trejfe“) jsou šelmy a mrchožrouti, výslovně jsou vyjmenováni zakázaní ptáci, jíst se nesmí žádné zdechliny.
Klíčová místa jsou v tomto ohledu Leviticus 11. kapitola a Deuteronomium 14. kapitola.
Pro neúmyslné prohřešky je stanoven řád v Lv 5: viník musí vyznat svoji vinu a jako oběť za hřích nechat obětovat ovci nebo kozu, je-li chudý pak dvě hrdličky či holoubata, je-li ještě chudší, pak 3,6 litru (desetina éfy) mouky, omyje se vypere šaty a bude nečistý až do večera.
Pro úmyslné prohřešky pak zní jasné slovo: Ten, kdo něco spáchá úmyslně, ať domorodec nebo host, hanobí Hospodina. Takový bude vyobcován ze společenství svého lidu. (Numeri 15,30)

Příprava hry
Napište na papírky různé druhy zvířat (jste-li šikovní, pak zvíře nakreslete, jste-li obzvlášť šikovní, pak je složte jako origami, ale počítejte s velkým množstvím času) a ke každému zvířeti napište biblický odkaz na příslušný verš z Lv 11nebo Dt 14, jestli jde o zvíře, které je povolené, nebo nečisté. (např.: „slepice, Dt 14,11“ „kobylka chargól, Lv 11,22“, „chameleón, Lv 11,30“, „kreveta, Dt 14,10“…)
Nadšenci mohou hru rozšířit i o další židovské stravovací předpisy viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kašrut


Motivační uvedení do hry
Jste společenství izraelských poutníků a po cestě musíte jíst. Na vybranou máte čistá a nečistá zvířata a můžete je jíst buď jako zodpovědní lidé vědomě a nebo prostou náhodou – nevědomě. Nezodpovědný člověk se stará jen o sebe a i když sám obstojí, je v posledku druhým na obtíž. Zodpovědný člověk může pomáhat druhým, ale musí být opravdu zodpovědný.

Pravidla
Hráči postupně vytahují z krabice zvířata. Předtím, než vytáhnou, oznámí, jestli sahají úmyslně či neúmyslně. Rituální čistotu zvířete ověřují v Bibli podle verše uvedeného na zvířeti. Podle toho, jaké zvíře a za jakých podmínek hráč vytáhl, platí následující:

Vytažení neúmyslné:
- Čisté zvíře: jedl jsi čisté zvíře. Je tvoje, nevrací se do krabice.
- Nečisté zvíře: jedl jsi nečisté zvíře. Dokud na tebe nepřijde řada, jsi nečistý. Po celé kolo se musíš stranit lidí, pokud se k tobě někdo přiblíží, musíš volat: „Jsem nečistý!“ a nikdo ti nesmí darovat ze svého čistého zvířete (viz. dále). Zvíře se vrací do krabice. Příští kolo musíš brát úmyslně, očištěn jsi v okamžiku, když si úmyslně vezmeš z krabice čisté zvíře. O to se ale nemůžeš s nikým podělit (viz. dále).

Vytažení úmyslné:
- Čisté zvíře: jedl jsi čisté zvíře a zabil jsi ho pro jídlo. Můžeš nabídnout jednomu čistému spoluhráči, aby pojedl s tebou a ten pak v tomto kole nemusí tahat. Zvíře se vrací do krabice.
- Nečisté zvíře: úmyslně jsi snědl nečisté zvíře. Jsi vyobcován ze společenství svého lidu a hra pro tebe končí. Zvíře se nevrací do krabice.

Hra končí vítězstvím posledního čistého hráče.
Zůstane-li jako poslední nečistý hráč, hra nemá vítěze.
 
 
VŠEHOCHUŤ