ročník 38/1997:
                   
972Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Předsádka
Papaláš holčička a Bůh
O politice
Zajímáte se o politiku? Jak a proč?
Je to nutné a je to pragmatické
Bob Dylan
Henri J.M. Nouwen - Cesta čekání-Cesta pokoje-Cesta moci
Islám
Štětec, Bible a prut na ryby
Reakce (Jan Keller - Bohatí, imigranti a legitimita)
Pánu patří chvála
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
ŠTĚTEC, BIBLE
A PRUT NA RYBY
M. a J. PROKOPOVI
 
(pokračování z čísla 1)
 
MV: Co si myslíte o státě Izrael?
Jirka:
Stát tu funguje výborně. Kdyby tady byla vysoká životní úroveň a byly tu výborné podmínky, tak se sem nahrne tolik bohatých Židů, že by tady pro ty chudé už nebylo místo. Je to tu právě naopak, jak je psáno: „On shromáždí chudé země“, až přijde Mesiáš (Sof 3.12). „Já vás obživím po dvou dnech, vzkřísím vás“ (Oz 6.2), to chápu jako 2000 let do obnovení židovského státu.
Mirjam: Od zničení chrámu do vzniku státu uběhlo 1878 let. Když sečteš ty cifry, dá ti to číslo šest. Tak jsem si řekla, že to není náhoda, protože ta šestka je týden a i ten vznik státu je příprava k šabatu, příprava k příchodu Mesiáše.
Jirka: Důležité také je, že se obnovila hebrejština, která byla dříve mrtvý jazyk, protože když si dneska čteš v bibli proroctví stará dva a půl tisíce let, tak tomu rozumíš. Je to rozdíl menší než mezi moderní češtinou a kralickou biblí.
 
MV: Co si myslíte o současném stavu náboženství v Izraeli?
Jirka:
I ti, kdo tu o sobě říkají, že jsou ateisté, jsou více duchovně založení než lidé v Evropě. Čeho jsme si tu všimli - když se sem dostane dobrý člověk, tak je tu ještě lepší, kdežto když se sem dostane zlý, tak je ještě natvrdlejší a ještě zlejší.
Mirjam: Říkáme si, že pokud tu působí Duch Hospodinův, tak musí působit tak, že třídí lidi. Když sem přijde někdo hledající, tak je to jako když někdo, kdo chce studovat, se dostane do ohromné knihovny. Najednou máš velké možnosti, učíš se, přicházíš k novým věcem a otevírají se ti obzory.
 
MV: A jak tu vnímáte Ježíše?
Jirka:
Ješua hamašiach minacret (Ježíš mesiáš z Nazaretu), jak se tu říká.
Mirjam: Byl to Žid, který držel všechny příkazy Tóry, tak, jak nejlépe uměl. Říkal také: „Copak jste neslyšeli, že spása přijde ze Židů?“ Všichni jeho učedníci byli Židi a všichni první křesťani byli stoprocentní Židi. Nepřišel založit nějaké nové náboženství, ale podat pravý výklad Mojžíšova zákona.
Jirka: To je jako když chodíš nejdříve na základní, pak na střední a nakonec na vysokou školu. On přišel a učil tady na úrovni té vysoké školy. Křesťanský svět v Evropě se domnívá, že on všechno to staré zrušil, ale to je jako kdyby ti na vysoké škole říkali: To co ses učil na základní a na střední škole zapomeň! To přece nejde, musíš vycházet z těch poznatků a těch základů, které sis tam vytvořil. Evropa odmítá Tóru, kterou napsal Mojžíš, jí se tam vepřové maso, jí se krev, i když je to zakázané. Tak by se nad tím měli lidi zamyslet a říci si: „Musíme už tady udělat nějakou nápravu a jíst jen to, co se jíst má.“
 
MV: A jak tu vnímáte smysl života?
Jirka:
K čemu tady jsme? Jak to píše Šaul (apoštol Pavel), to je jako když hrnčíř dělá hrnce a z jednoho udělá nádobu na víno a z druhého nočník. Hrnec si nemůže stěžovat hrnčířovi, „proč jsi mě tak udělal“? Úkolem člověka je dělat to, co po něm chce Bůh a neptat se, k čemu to tady je.
Mirjam: V Tanachu (Starý zákon) je psáno, že Hospodin udělal člověka a pak ho postavil do ráje, do zahrady Eden, aby ji spravoval. My jsme sem také nějakým způsobem postaveni, abychom spravovali naši planetu. Každý člověk má svůj úkol, co tu má dělat. Dnes žijeme v době, kdy si lidé zaměňují prostředek s cílem. Například auto má být prostředek, který tě má někam dovézt, má ti sloužit. Zatím se to u lidí stalo cílem a člověk je ochoten zaprodat svoji duši jen kvůli tomu, aby to auto měl, aby ho dosáhl.
 
MV: Co byste chtěli na závěr vzkázat našim čtenářům?
Mirjam:
Když si přečtete Tanach a Brít hachadaša (Nový zákon), zjistíte, že slovo náboženství se tam nikde nevyskytuje. Co to znamená? Že se nejedná o náboženství, ale o vztah člověka s Bohem. Proto, ať potkáš kohokoli, tak se ho neptej: „Kdo jsi a k jaké církvi patříš?,“ ale mluv s ním a zjisti, jaký ten člověk doopravdy je.
 
Rozhovor připravil Mikuláš Vymětal
Cacerut Jasaf, 15. 8. 1996
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Štětec, Bible a prut na ryby:    | vložit příspěvek |