ročník 38/1997:
                   
976Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Předsádka
Boží odmlčení
Co vám pomáhá, když jste na dně?
Kudy kam a kudy dál?
Chtít, co je možné
Víkendy na chalupě
O trochu víc, než smutné oči těch, kterým jsem ublížil
Známe se? - Rastafariánské hnutí I.- Kořeny
Laibach
Radili se rádcové
Četli jsme a psali evangelium
Reakce
Reakce na reakci
Nehas co tě nepálí
Do Prčic? Ne, do Litic anebo ještě jinam
film Přežila jsem Picassa
Mládežnícká
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
BIGBEATOVÍ
hledači pravdy
LAIBACH
 
Počátky této hudební a politické formace nacházíme v roce 1980. Hudební projev byl zpočátku spíše účelnou kulisou. Pro svou fašistickou image jsou Laibach (což je mimochodem německé označení pro Ljublaň) dodnes odmítaná řadou konservativních kritiků. Předposlední koncert v Praze odehráli v nacistických uniformách. Podle členů skupiny však jde pouze o přesné kopírování moderního popu a je podmíněna jejich zájmem o dějiny, ideologii a propagandu. Proti totalitě chtějí bojovat tak, že ji postaví do extrémních podmínek. Jejich umělecká tvorba je především práce se symboly. Snaží se zjistit, jak bude nějaký všeobecně známý symbol, jako třeba píseň Let it be, působit na posluchače, bude-li postaven do odlišného uměleckého kontextu. Mimo jiné jsou Laibach hlavní částí uměleckého sdružení (Neue slowenische Kunst) zkoumajícího slovinské dějiny.
     Abych řekl pravdu, nejsem s to udělat nějaký závěr. Jejich komunikace s publikem probíhá pomocí tak ostrých kontrastů (kombinací protichůdných symbolů), že prostě nevím, co si o tom pomyslet. Dokonce ani jejich internetová adresa mi neprozradila mnoho a veškeré slovníky alternativního rocku jsou z Laibach neméně rozpačité.
     Album, ze kterého je tento text, se jmenuje Jesus Christ Superstars (1996) a můžeme na něm mimo jiné nalézt, podle mého, velice zdařilou, cover-verzi písně Jesus Christ Superstar ze stejnojmenného Weberova muzikálu. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že vztah tohoto textu ke křesťanství je jasně negativní, nemyslím, že by se celý problém dal vyřešit takto jednoduše. Už samotné seskupení Laibach je natolik kontroverzní, že není jasné, jestli to, co dělají, je velice dobře promyšlená ironie, nebo jeden z projevů neofašismu. To vše je navíc podepřeno tím, že jejich hudba se nedá jen tak jednoduše hodit do škatule s tím, co dnes chrlí většina komerčních rádií. Ve Slovinsku už dnes rozlišují jakousi dobu „předlaibachovskou“ a „polaibachovskou.“ Stručně řečeno jsou jedněmi z těch, kdo udávají rytmus dnešní alternativní scéně. Jak už jsem řekl, Laibach pracují se symboly. Proto je tento text těžko vyložitelný nějak jednoznačně. Některé věci jsou v něm celkem pozitivní: „Já jsem alfa a omega/ jsem počátek/ jsem konec/ jsem první/ jsem poslední.“ Avšak na druhou stranu jsou zde verše, které mne přinejmenším překvapují. Jako křesťan si však musím uvědomit, že považovat za odpovídající symboly Hospodina světlo či vůbec pouze kladné vlastnosti v morálním slova smyslu, je „nezdravě“ bezkonfliktní postoj. Slova jako dobrota, láska, zářivost jsou pouze symboly, velkými metaforami. I samotné slovo Bůh je pouze metaforou Boha. Proto, když někdo řekne, že také temnota je Bůh, neměli bychom ho rovnou zařadit mezi vyznavače černé magie. Když otevřeme Zjevení Janovo, taky to není rozjásaný počteníčko!? Textů takto koncipovaných se v dnešní alternativní hudbě objevuje velké množství. Vždy je však zapotřebí dobře rozlišovat do jakého kontextu je celá věc postavena. U Laibach, jak už jsem řekl, je celá záležitost o to složitější, že stojí přesně na hraně. Je těžké nalézt něco, co by jasně vypovídalo o tom, že je vše myšleno opravdu jako pozitivní vymezení Boha, ale na druhou stranu se mi prostě nechce na základě takových symbolů prohlásit, že je to vše přesně naopak.
Jakub Zeman - student teologie
 
Bůh je Bůh
 
Uvidíš peklo na čistém nebi
Uvidíš temnotu
Uvidíš dobro a zlo
Uvidíš zdi se drolit a padat věže
 
Bůh je Bůh
 
Uvidíš pána života a smrti
Uvidíš nebe v pekle
Budeš oslepen světlem
Uvidíš temnotu
 
Uvidíš zdi se drolit
Zdi postavené bolestí
A nad křikem lidí
uslyšíš hlas říkat
 
Já jsem alfa a omega
Jsem začátek a konec
Jsem první
Jsem poslední
 
Uvidíš peklo
Uvidíš zlo
Uvidíš temnotu
Uvidíš zármutek
Uvidíš smrt
Uvidíš Boha
 
 
 
Diskusní fórum k článku Laibach:    | vložit příspěvek |