ročník 38/1997:
                   
976Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Předsádka
Boží odmlčení
Co vám pomáhá, když jste na dně?
Kudy kam a kudy dál?
Chtít, co je možné
Víkendy na chalupě
O trochu víc, než smutné oči těch, kterým jsem ublížil
Známe se? - Rastafariánské hnutí I.- Kořeny
Laibach
Radili se rádcové
Četli jsme a psali evangelium
Reakce
Reakce na reakci
Nehas co tě nepálí
Do Prčic? Ne, do Litic anebo ještě jinam
film Přežila jsem Picassa
Mládežnícká
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
RADILI SE RÁDCOVÉ
 
ZPRÁVIČKA Z CELOCÍRKEVNÍ PORADY MLÁDEŽE
 
V sobotu dne 19. dubna 1997 se v HBS v Jirchářích konala celocírkevní porada delegátů mládeže ze seniorátů, jíž jsem se i já chutě zúčastnil a tímto Vás zpravuji o jejím průběhu.
     Program byl zahájen pobožností, kterou vedl Míla Lapáček. Po pobožnosti byla na pořadu přednáška Pavla Juna, faráře z Čáslavi, na téma: Proč sbor, proč církev? Přístupným a dobře pochopitelným způsobem nám podal výklad rozdělený do čtyř „krůčků“. Nejprve byla řeč o základních existenciálních otázkách, jež si každý klade a jichž lze na každou pádovou otázku nalézt mnoho. Tyto otázky se vynořují, „jako bychom tu měli černou díru, ze které se rojí otazníky“. Býváme stiženi nejistotou - kdo jsem, co je důležité atp. Ovšem je tu zkušenost s Ježíšem, kdy otazníky ztrácejí na palčivosti a objevuje se velká dobrá tečka. Krůček třetí - sbor. Dění kolem Ježíše si vymetlo ve světě místo - je tu církev - místo či enkláva s perspektivou, jež není ovládána otazníky, dvojznačností, smrtí. Společný pohled nám pak umožňuje být si hodně blízko. A to je krůček poslední. Bez církve by nám zbyl jen jakýsi sen či vzpomínka, v církvi máme možnost dobrého vztahu s Bohem i spolu navzájem.
     Doplňovací volby do Celocírkevního odboru mládeže probíhaly během diskuse na dané téma (poněkud na její úkor); bylo potřeba zvolit dva duchovenské a tři laické členy COMu, dále po jednom náhradníkovi a předsedu COMu. Tajnou dvoukolovou volbou byli zvoleni tito řádní členové: Zvonimír Šorm a Petr Pivoňka (kazatelé), Hana Kaslová, Marta Jirků a Jan Krupa (laici), členy zůstávají: Irena Škeříková a Jiří Weinfurter, Zdeněk Hojný a Kateřina Ryšavá. Náhradníky byli zvoleni: Štěpán Janča a Michal Plzák (kazatelé), Jaroslav Coufal, zůstává Martin Fér. Předsedou byl zvolen opět Zvonimír Šorm.
     Během porady dále zazněl návrh brněnského konventu příštímu synodu na změnu Řádu křesťanské výchovy mládeže v tom smyslu, aby předseda Seniorátního odboru mládeže nebyl volem přímo, ale členy SOM. Vyslechli jsme též informace o minulém synodu, prázdninových kurzech a říjnovém sjezdu v Prostějově a dále vybídnutí k zvýšení přispěvatelské činnosti do Bratrstva.
     Tož, (staro)novým členům COMu nutno popřát mnoho zdaru, končícím Aleně Tkadlečkové a Mílovi Lapáčkovi přísluší ovace za vykonanou práci.
Štěpán Zbytovský - student teologie
 
ČETLI JSME A PSALI EVANGELIUM
 
Markovo 7,24 - 27
Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl: Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.
 
A takto to dopsal Tomáš:
- Žena mu odpověděla: „Pane, ty víš, že i psi mohou být někdy stejně dobří jako lidé. Prosím uzdrav mou dceru, protože i my jsme lidé a věříme ve tvou spravedlnost.“ Ježíš na to řekl: „Tvá víra ti pomohla, jdi domů, tvá dcera je zdravá.“ Odešel a konal mnoho mocných činů.
 
Takto Karel:
- A jelikož ta žena pochopila, že ten pes je taky ona, vzala palici a Ježíše utloukla. Pak se vrátila domů, zabila dceru se zlým duchem v těle a spáchala harakiri. Ježíše se jen s velkou námahou podařilo dát dohromady, aby mohl o týden později zemřít na kříži.
 
A Richard:
- Žena ho požádala znovu o to samé. Ježíš jí zvýšeným hlasem odpověděl to, co už jí řekl. Žena ho poslala do háje a šla domů.
 
A takhle zase Petr:
- Žena dále naléhala. On jí řekl, ať jde domů a chová se podle Božích přikázání. Ona jde, a protože mu věří, tak zachovává přikázání. A Ježíš přijde k ní domů a vyléčí jí dcerku.
 
A nakonec Marek:
Odpověděla mu: „Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“ Pravil jí: „Žes toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.
soběslavská mládež
 
 
 
Diskusní fórum k článku Radili se rádcové:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Četli jsme a psali evangelium:    | vložit příspěvek |