Mládež
Farář v mládeži
  Radka Včelná
 
 
 
kresba: Ivan Steiger
 
 
Anketa mezi mládeží
Chodí váš farář do mládeže?
 • ano (nejčastější odpověď)
 • občas (také často)
 • Prý častěji než já.
 • Farář na mládež nechodí. Má spoustu jiných povinností a činností. Mám takový pocit, že radši vede soukromé rozhovory. Sám říká, že by nám tam spíš překážel. Nám to nevadí, my jsme taková starší mládež, takže si vystačíme sami, už jsme si prostě zvykli. Třeba by přinesl něco nového, kdyby tam přišel. Ale hlavně, že nás má rád!
 • Minulý rok jsme si dělali mládež sami, bez faráře, ale letos jsme zvolili jiný model - takže farář pokud může, tak se setkání účastní. Tento model jsme zvolili proto, že naše teologické diskuse se často ubíraly velice pochybným směrem a nikdo z nás není natolik zdatný v otázkách víry, aby tyto diskuse usměrňoval.
 •  
  Co dělá váš farář v mládeži? Vyhovuje vám to, nebo vadí?
 • Sedí, kouká, zpívá, vrtí se, občas něco řekne.
 • Pomáhá nám při řešení biblických problémů, vyhovuje mi to, svůj názor nám nijak nevnucuje.
 • Nevadí mi. Když dělá, tak dobře dělá.
 • Občas, ale opravdu občas, dělá I. program, ještě méně II. program (jednou za půl roku). Jinak nic. Nevadí.
 • Většinou nic moc neříká, při biblickém programu většinou něco dodá, když se diskuse stáčí jinam, než původně byla vedena, dá vše na pravou míru. Myslím, že by toho měl říkat víc, vzhledem k tomu, že on o Bibli ví více než my všichni dohromady.
 • Účastní se 1. biblického programu, někdy má výklad on sám, diskutuje s námi nebo podněcuje diskusi. Je určitým naším korektivem. Myslím, že jeho přítomnost a tedy i vyjadřování k různým otázkám víry je pro nás jakýmsi vodítkem či směrovkou nebo aspoň námětem k přemýšlení.
 • Farář má spoustu dobrých nápadů, rad - má nás rád, je to náš kamarád. Jeho příchodem do místnosti jako by se vždy rozsvítilo. Často nám rozsvítí v hlavě, řešíme-li jakýsi těžký, opravdu náročný, někdy až přesložitý problém, jenž vyvstane z našich mnohých hlubokomyslných diskusí.
 •  
  Anketa mezi faráři
  Chodíte na setkání mládeže ve vašem sboru? Co tam děláte?
 • Poslouchám, sleduji, reaguji a, přijde-li na mě řada, tak připravím i nějaký ten program.
 • Mívám biblický výklad a účastním se i dalšího programu, který si mládež připravuje sama.
 • Dělám tam toho, co polemizuje s jistými, odpovídám na některé otázky, hlavně ale mlčím, aby mohli hovořit jiní, plaché a zakřiknuté obhajuji - prostě ideál. Dělám i toho, co připomíná, že bychom se taky mohli pomodlit a ptám se, proč ta mládež je.
 • Snažím se popíchnout k samostatnosti a dávat otázky.
 • Určitě setkání nevedu. Biblický program připravují mladí sami. Já podle potřeby přispívám v rozhovoru převážně jen odbornými poznámkami. Jako jeden z účastníků využívám čas ponechaný modlitbám. Někdy se zapojím i do her, jindy se potichu vytratím. Podle nepsaného pravidla „nemá-li nikdo připravený program, dostane se i na faráře“ se občas dostane i na mě. Když je třeba, zahraji i na kytaru.
 • Zúčastňuji se diskuse nad biblickým programem, rád s mládeží společně zpívám, rád si hraji. Vnímám tyto chvíle jako příjemné osvěžení.
 •  
  Jak se v mládeži cítíte?
 • Cítím se dobře. (nejčastější odpověď - faráři 60, 47, 34, 36, 53, 54, 47 let)
 • Cítím se skvěle, mám je moc rád! Je to mně nejbližší skupina ve sboru. (29)
 • Cítím se tam poněkud opuštěn a v menšině. (38)
 • Cítím se tam jak kdy, někdy dobře a někdy divně, to podle toho, jaké nálady tam vládnou, co je ve vzduchu, jak se chovají k sobě navzájem apod. (47)
 • Cítím se dobře, ale těším se na chvíli, kdy tam budu zbytečný, tj. že mládež „pofrčí“ i beze mne. (41)
 •  
  O pravidelných setkáních mládeže ve sboru byla řeč už v minulém čísle Bratrstva a u tohoto tématu ještě nějakou dobu zůstaneme. Dnes to bude o faráři v mládeži.
      Zeptali jsme se tentokrát nejen mládeže, ale právě i farářů. Dá-li se soudit z toho vzorku odpovědí, které máme, pak typická situace vypadá takto: mládež se schází, farář přichází. Účastní se biblického programu, ale ne vždycky tak, že by ho nutně musel připravovat. V tom se střídají mládežníci. Farář je tam kvůli následné diskusi. Někde funguje jako opora tonoucích ve složitých teologických problémech nebo jako rozhodčí věroučných sporů i jako chodící konkordance. Jinde je tím, kdo se snaží rozhýbat stojaté vody a vyprovokovat aspoň nějakou diskusi. Anebo diskusi rozprouděnou udržet
      v březích tématu a přivést korytem ke šťastnému konci. Poté se často skromně a nenápadně vytrácí.
      Nějaké problémy?
      Vznikají tam, kde na sebe představy a očekávání mládeže a faráře narážejí anebo se docela míjejí. Štve vás, že váš farář do mládeže nechodí, a vy byste rádi, aby chodil? Máte pocit, že by toho mohl říkat víc? Milí mládežníci, tady je dobrá rada a docela zadarmo: MLUVTE O TOM S NÍM.
      Farář je totiž, ač se to nezdá, tvor stydlivý. Mívá strach, aby vás neobtěžoval svou přítomností, nezatěžoval svými řečmi a neprudil svým dohledem. A navíc mu i v pokročilém věku působí dětinskou radost, když vidí, že má mládež samostatnou, kterou nemusí nikdo vodit za ručičku, schopnou rozdělovat si práci, rozumně diskutovat a dobře se bavit.
      Farář samozřejmě má teologické vzdělání a měl by se v těchto věcech orientovat. Taky proto ostatně ve sboru je.
      Nemá ovšem ani patent na pravdu ani tři zlaté vlasy. Je dobré, jestli to skutečně funguje tak, že farář je se svými vědomostmi i se svým názorem k dispozici, ale nemá nutně poslední slovo a vy nečekáte, že všechno, co od něj uslyšíte, spolykáte i s chlupama a nahradíte tím vlastní přemýšlení.

  Bratrstvo 3/2001