Písnička
Abraham
  Miloš Rejchrt
 
 
notová část písničky: Abraham
 
  Solo recitace:
G7 C7
Abraham ten jednou vyše l do neznáma (Jo?)
G7 C7
Tak jsem se to o něm v prvn í Mojžíšově dočet (Ahá!)
V týhle věci on byl na to stejně s náma (No tak to jo)
I když to byl tehdy jinej letopočet (Hmmm)
Ač se nezdál, byl v balíku tenhle nomád (Hm hm)
A s ním všechny jeho děti vnuci ba i prapravnuci
On měl totiž mnohem víc než jenom stádo hovad (Jo!)      
G7 C7
Takže stojí za to žádat o restituci (Nó jó!)
Ref.:
Josef Heli Mathat Levi Melchi Janai Josef
Matathias
Amos Nahum Esli Nagai Mahat Matathias
Semei Josech Joda Johanan Resa Zorobabel
Salatiel Neri Melchi Addi Kosan Elamadam
Admin Arni Chesróm Fares Juda Jákob Izák
Abraham
Otče Abrahame ...
 
A
Otče Abrahame 
 
 
Bratrstvo 3/2001