Literatura
Stařec, který četl...
  Ludmila Čejková
 
Chilský spisovatel Luis Sepúlveda (1949) se proslavil novelou Stařec, který četl milostné romány (1989). Autorovi jsou přiřazovány mnohé atributy - levicový, ekologický, angažovaný... Tak jako mnozí latinskoameričtí autoři žije mezi Evropou a Amerikou, jeho život silně ovlivnila politika - za Pinochetova režimu byl odsouzen na doživotí a z vězení mu pomohla až Amnesty International. Látku pro své slavné dílo však načerpal na expedici v pralese, kde pobýval u indiánského kmene Šuarů.
    Hlavní postavou příběhu je starý muž Antonio José Bolívar, hlavním hybatelem děje je ale prales, se svou dominancí, majestátností, svými zákonitosmi, jež je třeba bezpodmínečně dodržovat. Stařec žije svůj poklidný život v jeho blízkosti, své prostředí dobře zná a plně respektuje přírodní zákony, snaží se využívat toho, co se naučil od místních indiánů. Jeho svět narušují bílí lovci, jejichž svévole přináší zmar, zkázu a nebezpečí. Důsledky jejich chování vytrhují hrdinu románu od četby milostných příběhů a posílají ho na výpravu do pralesa. Vrcholem knihy je starcův boj s ocelotí samicí - při četbě nelze nevzpomenout na Hemingwayova Starce a moře, k němuž jistě i Sepúlvedův titul odkazuje.
    Prales je jedním z nejstěžejnějších témat latinskoamerické literatury. Sepúlveda je autorem nové generace, na rozdíl od autorů magického realismu (např. G.García - Márquez) popisuje toto prostředí střízlivě, bez velkých přívlastků. Celá kniha poukazuje k nutnosti respektovat přírodní prostor: jediná možnost jak žít je pokorná symbióza s přírodou. Člověk není pralesu nadřazen, jsou si rovni a jsou na sobě závislí.
 
Luis Sepúlveda: Stařec, který četl milostné romány. Přel. Anežka Charvátová. Praha, Rybka Publishers 2000. 127s.
 
  Internet
Vydavatelství
  Jan Zahradníček
 
Brouzdáte-li vodami českého internetu a zajímají vás nakladatelství vydávající křesťanské knihy, máte štěstí. Je jich mnoho a na většině z nich je dnes už samozřejmostí také možnost přímé objednávky knih prostřednictvím zásilkové služby. Asi nejširší nabídku biblí a související literatury má Česká biblická společnost http://cbs.biblenet.cz. Pod kolonkou teologie najdete na stránkách Vyšehradu http://www.vysehrad.cz desítky titulů české i zahraniční produkce. Nakladatelství Portál http://www.portal.cz nabízí ve svém internetovém obchůdku http://www.studovna.cz knihy mnoha humanitních oborů včetně duchovní a teologické literatury. Sdružení Samuel http://web.telecom.cz/samuel se zaměřuje na knihy pro děti, jejich rodiče, učitele a vychovatele. Z dalších zmíním ještě Karmelitánské nakladatelství, které najdete na adrese http://www.kna.cz , přehled produkce Návratu domů na stránkách http://www.vira.cz/stranky/navrat , Křesťanskou misijní společnost http://www.kmspraha.cz/obchod/katalog.htm či Advent Orion http://www.adventorion.cz . Trochu mě zamrzelo, že moje oblíbené nakladatelství Kalich své stránky stále nemá...

Bratrstvo 9/2001