Foto: Tomáš Prospěch  
Bližní bližnímu oporou jest,
nezraňuje jeho čest.
 
Chytá ho, když do propasti drogové závislosti
nebo z višně padá,
neví, co je zrada,
přichází od něj dobrá rada,
nevadí mu jeho křivá brada,
pomůže mu, když strádá.
 
Na jednom shodneme se s vámi,
kdybychom se ve všem přeli.
Nehází po něm bačkorami
a rozhodně ho nezastřelí.
 
Jakub Skála, Křižlice, zima 2002
 

Bratrstvo 4/2002