Úvodník  
Zas konec léta
a čistý vítr zpívá
Filip Dušek
 
Zas konec léta. Zas je blízko k vínu a čistý vítr zpívá o podzimu...
    ...jako tomu kuřátku, co zabloudilo: ukáže mu správnou cestu domů. V září si jistě bude prozaičtější vítr pobrukovat o konci prázdnin a začátku školního roku, o přípravách různých sjezdů a kongresů, ať už v Mladé Boleslavi či v Praze nebo v jiném vildákově. Jiný vítr ze severu zas přinese písničku cestovatelskou ze Skandinávie. Trochu zamrazí při mladém vínu a poslechu písně větru básníka, který vám přednese svou melodii o lásce, o lásce prázdninové nebo o lásce k partnerovi a taky o lásce, která ve skutečnosti ani láskou není, a je zakázaná. Naopak zvědavý vítr toho spoustu naševelí o šikovných barvířích plátna, o kuchařinkách a malířích, o tom, co si přečetl či zhlédl v letním kině, a dalších událostech. Upovídaný vánek vám zas do ouška našeptá něco ze své literární tvorby.
    No a z povzdálí uslyšíte tichou hádku větrů prohánějících se hřbitovem nad těly prozatím nevzkříšených nebožtíků!?! Skutečně je vzkříšení možné? A až po smrti?? A čí: naší nebo Kristově??? A nebo si to obyčejný průvan jen tak pobrukuje písničku Nebuď bloud...
    Ve skutečnosti vám toho takový vítr moc nenapovídá. Pokud ovšem za řeč větru nebudete považovat např. rádiové vlny, které éterem šíří nejenom hlasy lidí mluvících k vám z rozhlasu.
   

Bratrstvo 7/2002