Zprávy  
3. romská křesťanská konference
Pavel Sivák
 
''Já jsem ta cesta, pravda i život'' bylo ústředním tématem třetí celostátní romské křesťanské konference.
 
    Ve třech zastaveních jsme se v sobotu 25. května společně zamýšleli nad tím, co pro nás, věřící Romy, znamená chodit po cestě víry, kterou nás Pán Bůh vede. Jaká že je ta nejpravdivější pravda o ní, kterou má Pán Bůh pro nás připravenu ve svém Synu. A nakonec, co pro nás, věřící Romy, znamená žít život s Bohem - život, který přechází ze smrti do života.
    Mnohokrát a mnoha způsoby promlouval Bůh k nám, asi sto dvaceti účastníkům konference, kterou z poloviny moderoval a organizoval romský kazatel Armády spásy z Brna bratr Marián Mucha. A právě on to byl, který nám jako první ozřejmil, že: ''všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.'' (Gen 6,12), a proto jej musel Bůh uvést na tu správnou cestu. Mnohokrát a mnohými způsoby hledáme tu správnou a pravou cestu, ale jaká je pravda? Kde stojí ta pravá pravda, když všechny naše pokusy s pomocí těch, kterým jsme tolik věřili, totálně selhaly. A právě to byl můj příspěvek, ve kterém jsem se zamýšlel nad tím, že navzdory okolnímu světu k nám Bůh hluchý nezůstal. Nezůstal a promluvil ve svém Synu, na kterém nám ukázal nejen cestu, po které nás chce vést, ale především pravdu, která nás jako jediná, mezi těmi mnohými pravdami, převede ze smrti do života. A právě o životě byl poslední příspěvek katolického kněze, při němž se, ač přednášející nebyl Rom, dech nejednoho posluchače až tajil. Život tady na této zemi a věčný život v nebi. Hovořil o životech, které si utváříme my sami, ale především o tom, který má pro nás Kristus připravený.
    Není snad třeba zdůrazňovat, že jsme hodně zpívali. Nebyl to ovšem klasický zpěv, jak jej známe z našich modliteben, nýbrž byl protkán tleskáním a podupáváním. Stejně tak se tleskalo i při mnoha svědectvích. Tleskali a plakali jsme ve středisku Armády spásy ve Staňkově ulici v Brně v tom ovzduší prosyceném Boží přítomností.
    S nadějí věcí příštích jsme se shodli, že by příští setkání mohlo být i dvoudenní a že by nás mohlo přijet víc. To by ovšem nebylo možné bez misijní práce. Mnoha způsoby se dá dělat misie a nemusí to být jen těmi tradičními způsoby: oslovovat Romy na ulicích nebo je zvát na sborová shromážděni. Ke svým bratřím a sestrám ale můžeme také promlouvat prostřednictvím rádiových vln křesťanského vysílání. Ano. Dohodli jsme se, já a romský kazatel AS v Brně Marián Mucha, že se budeme v jednom křesťanském rádiu podílet při zvěstováni evangelia.
    Nechť tedy Bůh opět promlouvá, a to mnohokrát a mnohými způsoby. A tak tedy ve světle evangelia jdeme i my do všech končin této země, abychom přinášeli zvěst evangelia.
 
Kontaktník kontaktník 
 
tužka položená po diagonále SŠ 35/180 křesťan, dále studující, vlastní chybou ve vězení, ale rád bych se seznámil s věřící ženou, zatím za účelem dopisování. Snad později i více.
Zn.: Dostanu šanci?
 
obalka? Mladá studentka (18 let) by si ráda prozatím dopisovala s mladíkem přiměřeného věku (evangelík).Zn.: Pochopení
 
Adresa:Bratrstvo - Kontaktník, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1.
Obálku s odpovědí označte příslušným grafickým znakem, abychom ji nemuseli otvírat, ale mohli ji předat. Inzeráty posílejte na stejnou adresu.

Bratrstvo 7/2002