Anketa  
Ďábel
Vidíte za něčím ďábla?
fotografie  
Jiří
Suchý
básník, textař
70 let
 
fotografie  
Gabriela
Horáková
farářka ČCE
27 let
Slovo ďábel nerad používán, podobně jako každou antropomorfizaci teologických pojmů. V jedné své hře nahrazuji slovo ďábel termínem princip zla je to totéž, ale zní to věrohodněji. Tento princip bohužel funguje a má se k světu.
 
Na to neumím dostatečně odpovědět. Uvědomuji si nejrůznější zlé věci, které se dějí, ale co je za nimi, to nevidím.
fotografie  
Miroslav
Konvalina
rozhlasový reportér
38 let
 
fotografie  
Dana
Elisová
ekonomka
v domácnosti
35 let
Ďábla vidím za fanatizmem a hodně často.
 
Vidím ho za vším zlým, co si lidi navzájem provádějí.
fotografie  
Leo
Pavlát
ředitel Židovského
muzea, 52 let
 
fotografie  
Václav
Vacek
katolický farář
55 let
O ďáblovi coby personifikaci zla mě nikdy ani nenapadlo uvažovat.
 
Ano, za velkou krutostí, potěšením z neštěstí a zla, cítím síru. Některé zlo je tak hrůzné, že přesahuje lidské meze - holocaust, ideologická, rasová a náboženská nenávist.
fotografie  
Jana
Šilerová
biskupka CČSH
 
fotografie  
Vítězslav
Vurst
předseda správ.
rady nadace
ADRA, 52 let
Přiznám se, že ďábel pro mne není nějaká těkavá, nehmotná duchovní síla, ale plíživé avšak tvrdě zakoušené faktické, konkrétní, personifikované zlo. Jen je umět vždy rozpoznat. Naštěstí i ďábel se v posledku před Bohem třese strachem.
 
Nejen že ho za něčím vidím, já ho dokonce někdy i slyším, jak se chechtá. A nejhorší je, když ho vidím za některým svým jednáním. O to víc je pak ten smích nepříjemný.
fotografie  
Martin
Müller
režisér a produkční
studia Velehrad
37 let
 
fotografie  
Ruben
Kužel
farář ČCE
38 let
 
Velmi složitá otázka. S tím ďáblem je to jako se zlem - roste s tím, jak ubývá lásky.
 
Za maskou dokonalé mravnosti či zbožnosti. Za rafinovaným, vykalkulovaným zlem.
Za křečovitou snahou páchat dobro.
Za buzerací a zneužíváním moci - v jakémkoli převleku.
fotografie  
Lea
Brodová
psychiatrička
47 let
 
fotografie  
Jarka
Metelka
člen klubu
Rychlé šípy
Ďábla vidím za fanatismem a pravověrností - nejen náboženskou; za beznadějí.
 
''Vidíš tam něco, Mirku? Jdi se tam podívat!''

Bratrstvo 9/2002