Mládež  
Sjezd mládeže
v Mladé Boleslavi
Petr Gallus
 
Hudební  skupina Traband
 
Hudební skupina Traband
 
V pátek 4. října zhruba od čtyř hodin odpoledne, začala v Mladé Boleslavi podezřele stoupat koncentrace evangelíků, která dostoupila vrcholu během víkendu. V kulturním domě Škoda pak hustota evangelíků na 1m2 dosáhla téměř úrovně sardinek. Přesto, že když se řekne slovo ''autorita'', utíká většina lidí rychle pryč, sjížděla se evangelická mládež právě kvůli němu: sjížděla se na sjezd, který měl v záhlaví právě heslo ''AUTORITA''.
    Celý program začal s nezbytným zpožděním někdy před devátou hodinou, kdy nás všechny konečně přivítal Honza Černý, který záhy předal slovo nově do úřadu uvedenému faráři pro mládež Filipovi Kellerovi. Po jeho úvodní pobožnosti pak vypukl na jevišti kulturního domu šrumec pod vedením Martina Balcara s poetickým názvem ''...brý večer''. Zpočátku se mluvilo především o povodních vážně i nevážně, celý večer byl prokládán vtipnými reklamami a jinými komerčními přestávkami (písněmi apod.). Hlavní část však tvořila oblíbená evangelická soutěž ''Nejslabší, máte Koháka'', řízená (nebo spíše manipulovaná) nespornou autoritou Zuzany Slavíkové (čti: Martina Balcara). Vítězem se stal zcela nečekaně prostý evangelík vylosovaný z publika Bob Čejka Hašlerka, ačkoli měl proti sobě takové kapacity jako Jenda Benda, Klementajn či Jožin z bážin.
    Finále tohoto ftipného večera tvořila poměrně dlouhá balada o tom, kterak synodní senior Smetana zachránil zaplavené Čechy před nenasytným lidožravým lachtanem. Autorská trojice Martin Balcar (text), Bedřich Smetana (hudba - Má vlast), Jakub Dvořáček (adaptace Mé vlasti a instrumentální interpretace) s pomocí několika téměř operních pěvců sklidila velký úspěch.
    O zakončení celého dne se postaral Martin Fryščok večerní pobožností a evangelický dav se rozptýlil do tří škol, určených k nocování.
 
Poetická čajovna
 
Poetická čajovna
 
    Sobota začala ranní pobožností Marka Zikmunda, který krom jiného vysvětlil, proč se na sjezdu vedle pobožností nenabízejí jiné alternativy. Pak už se ale rozjel první blok alternativních akcí: přednášky, dílny, film Výlet, možnost meditace. Já sám jsem s chutí vyposlechl přednášku Miloše Rejchrta s názvem ''Poslušně hlásím, zmrzneme! aneb Jak poslouchají Karafiátovi Broučci'', v níž Miloš mluvil o přespřílišné kalvínské zbožnosti Broučků i jejich autora Jana Karafiáta, kterého průběžně srovnával s Jaroslavem Haškem a jeho Švejkem. Výsledkem přednášky byla teze: Poslušnost ano, ale promyšlená, s kritickým posouzením, nikoli broučkovsky absurdně přemrštěná. Vedle této přednášky mluvil například Roman Mazur o problémech v našich mládežích nebo místní farář Václav Hurt o autoritě v armádě, s níž má přímé zkušenosti jako bývalý armádní kaplan.
    Po skvělém obědě se otevřel druhý blok, který nabízel kupříkladu vycházku do okolí, sportování, rozhovor s Filipem Kellerem (farářem pro mládež), hudební dílnu, kterou vedl církevní kantor Ladislav Moravetz se svou ženou Ester, nebo přednášku Jana Keřkovského ''Já bych tak chtěl mít autoritu''. Velmi lákavě zněl ''knoflíkářský'' titul dílny psycholožky Jarmily Čierné: ''Neživíš, tak nepřepínej!'' Já se však vydal na přednášku Petra Příhody, který přednáší etiku na 2. LF UK v Praze. Pod názvem ''Co ty mi máš co povídat'' se skrýval zkušený pohled psychiatra a etika na globální a sekularizovaný současný svět a především na rozpad rodiny a na proměnu funkcí otce a matky.
 
Poetická čajovna
 
hlavní předzpěváci - Filip Keller a Marie Vepřeková
 
    Ukázalo se, že dvě hodiny jsou často velmi krátké, a tak druhý blok přešel téměř plynule do bloku třetího, v němž mluvil odborník na sekty Zdeněk Vojtíšek o autoritě sekt a jejich vůdců, ale bylo možné také navštívit osvědčenou literární čajovnu s názvem ''Jiná báseň o srdci'' nebo si jít zazpívat a zameditovat. Já jsem se účastnil panelové diskuze o autoritě, v níž jako hlavní řečníci vystupovali Jindřich Halama, etik na ETF UK, Ondřej Halama, kazatel trutnovského sboru Ochranovského seniorátu, Miloš Rejchrt, farář v Praze u Salvátora a Petr Kolář, člen jezuitského řádu a pracovník náboženské redakce ČRo. Všichni řečníci se skvěle doplňovali a diskuze byla velmi živá, také díky jemnému moderování Martina Balcara. Dozvěděli jsme se, jak se od sebe liší autorita formální a přirozená, jak vůbec autorita vzniká a co to vlastně znamená, podřídit se autoritě, zda má jít o slepé přijetí či o souhlas na základě vlastní kritické úvahy, jaké zkušenosti mají výše zmínění pánové s autoritou v rodině a při výchově. Zajímavé bylo, že pro všechny řečníky má slovo autorita spíše negativní podtext.
    Hned po večeři se kulturním domem rozezněla moderní křesťanská hudba, kterou pouštěl DJ Aleš Juchelka, mládeži známá mediální postava. Takže snad ani nemusím dodávat, že tahle křesťanská diskoška nenechala zúčastněné rozhodně v klidu. A ti, kteří chtěli poslouchat hudbu, ovšem v klidu, mohli zajít na flétnový koncert vážné hudby. Ani tím ale hudba tohoto večera neskončila, ba naopak. Teprve teď přišlo hlavní číslo: koncert skupiny Traband, která rozhýbala celý kulturní dům. Bavila své vděčné obecenstvo asi dvě hodiny a musela několikrát přidávat. A ti, kdo nechtěli být mokří v důsledku tance, se mohli namočit v místním plaveckém bazénu. Závěrečná pobožnost Jana Plecháčka tak přišla na řadu až někdy před jedenáctou hodinou večerní.
    V neděli jsme se všichni sešli ráno ke společnému ztišení před bohoslužbami, o které se velmi vhodnou formou komorního sboru postarala mládež poděbradského seniorátu. V půl desáté pak začaly bohoslužby s večeří Páně, které vedl farář Daniel Ženatý. Společné slavení je vždy velmi důstojným a jedinečným zakončením celého sjezdu. Těm, kteří se ho zúčastnili, ho popisovat nemusím, a těm, kteří se ho nezúčastnili, mohu jen doporučit sjezd příští, protože určité věci se nedají popsat, musí se prožít.
 
Poetická čajovna
 
Jan Keřkovský a Alena Popelová
 
 
Mládež  
Autorita
Anketa s přednášejícími
 
Na čem závisí autorita?
 
Zdeněk Vojtíšek:
Myslím si, že v klidných dobách na zkušenosti. V neklidných dobách na tom, jak moc člověk potřebuje někoho, kdo mu poskytne nějaký klidný přístav.
Martin Balcar:
Na funkci. Je to získaný statut a je dobře, když vychází z přirozené autority.
Ladislav Moravetz:
Autorita není samostatné slovo, ale souvisí s řádem a autoritou toho řádu, který platí.
Ester Moravetzová:
Já si myslím, že jsou dvě, jedna tzv. formální a druhá neformální. Ta formální je, že je člověk v nějaké funkci, nějaké pozici. Třeba doktor, když je v bílém plášti nebo farář v taláru, tak symbolizuje nějakou autoritu. Dneska lidi mnohem víc vyžadují tu neformální, to znamená: jaký ten člověk je.
 
Miloš Rejchrt
 
Miloš Rejchrt
 
Co si počít s autoritou?
 
Zdeněk Vojtíšek:
Určitě ji chránit a pěstovat, protože autoritu moc potřebujeme. Je dobré ji mít a brát od ní to užitečné. Ale dávat si pozor sami na sebe, abychom ji zneužívali.
Martin Balcar:
Pokud je to autorita, kterou člověk dostane z titulu funkce, tak se musí chovat podle pravidel, která z toho postavení vyplývají. Pokud jde o získanou autoritu, tak tu získávám jen tím, jak se chovám a jaký jsem.
Ladislav Moravetz:
Autorita by se neměla zneužívat, ale využívat správně. To znamená, že lidé, kteří mají určitou zodpovědnost, mají konat věci řádně. V tom je pro ostatní jejich autorita.
 
 
hudební doprovod - Petr Gallus a Samuel Titěra
 
hudební doprovod - Petr Gallus a Samuel Titěra
 
Mládež  
Několik dat
Statistika
 
    Sjezdu se zúčastnilo 765 zaregistrovaných osob. Převahu měly ženy - 411. Průměrný věk účastníka sjezdu je 20,91 roků. Nejpočetnější věková skupina jsou patnáctiletí (celkem 79 osob). Nejmladšímu účastníku bylo 12 let. Nejstarší přihlášený byl ve věku 63 let.
 
Slovo ''nejen'' v sobě letos skrývá 658 evangelíků + 32 členů Římskokatolické církve, byli zde i členové Církve bratrské (6), Federace židovských obcí v ČR, dále členové Křesťanského společenství, Církve adventistů sedmého dne. Šedesát tři osoby jsou bez vyznání nebo neuvedly církevní příslušnost. Na sjezdu byli také čtyři cizinci - tři Němci, jeden Švýcar a jeden Polák.
 
z výtvarné výstavy
 
z výtvarné výstavy
 

Bratrstvo 9/2002