Písnička  
Ve dnech úzkosti (Ž 56)
hudba a text: The Iona Community (skotsko), český text: Tomáš Bísek, arr.: Samuel Titěra
 
 
notová část písničky Ve dnech úzkosti (Ž 56)
 
   
2. V Božím slovu má vira spočívá.
Pane, tys moje opora.
Proto se již nebudu bát
toho, co svévolník chystá.
 
3. Po celý den slovy mě zraňují,
každé slovo uškodit má.
Společně pak pikle kují,
ze zálohy mě špehují.
 
4. Ale ty, Pane, mou bídu vidíš,
moji ubohost sleduješ.
Všechny mé slzy sám snímáš,
ve své paměti ukládáš.
 
5.Vyhlásím pak s velikou vděčností,
jak Bůh od smrti ochrání.
S Bohem vděčně vždycky chodím.
On je mi světlem života.
 
 
Bratrstvo 9/2002