Pýcha  
Pýcha nebo sebevědomí
Olga Rybáriková
 
Pýchu jsem si prožila jako pocit nadřazenosti nad druhými, protože mě maminka krmila od malička superlativy - jaká jsem šikovná a hodná holčička, jak mi jde všechno samo, jak na mě druzí nemají a moje sebevědomí rostlo. Moje JÁ se krásně nadýmalo a skutečně jsem dlouhá léta platila za úspěšnou dívku a ženu. Ale jak už tomu tak bývá, pýcha předchází pád - a některé ty pády i dost bolely. Pak mi osud dopřál setkat se se zajímavými lidmi, kteří mě dovedli na duchovní cestu. Začala jsem vnímat i jiné pocity vlastní identity. A tak jsem poznala, že sebevědomí může být dvojí. Vědomí osobního JÁ, které se hlásí obligátní větou:
             “A CO JÁ ? JÁ mám také právo na život!
             JÁ mám také právo na ocenění !
             JÁ mám také právo z toho něco mít !
             Jak JÁ k tomu přijdu ?!“
     A tak dále a tak dále. Jenže přišly i dny, kdy mě život opravdu donutil trávit hodně času v modlitbách a meditacích, protože můj rozum byl v koncích. A tehdy se začalo dít cosi zvláštního. Najednou jsem cítila, jakou cenu mám pro Boha. A nejen JÁ, ale i ostatní bytosti. Každý den jsem vstávala se stále větším údivem nad tím, kolik krásných bytostí kolem mě je stvořeno. Vzdala jsem se veškerého boje o cokoli. Nemělo smysl už dále o něco bojovat, protože ve Stvoření k nám přichází vše, co opravdu potřebujeme. Je o mě a mé děti zázračně postaráno. Odevzdala jsem do rukou Božích všechno - rodinu, majetek, sebe i své činy. A tím se mi dostavil zvláštní pocit SEBE - VĚDOMÍ, které se s tím dřívějším sebevědomím vůbec nedá srovnat. Vědomí zařazení do Vesmíru, vědomí přesně určeného místa, které má každý z nás. Údiv nad dokonalostí Stvoření! A s ním se každý den dostavuje můj pocit vnitřní krásy, který doprovází pokora a klid a mír. Najednou ke mně přicházejí věci a události jakoby samy od sebe, bez většího úsilí. Néé že bych nemusela nic dělat. Svůj denní chléb si musím zasloužit. Ale není už potřeba vynakládat tolik práce a nervů. Není už třeba, abych vynikala. Mám své místo ve Vesmíru a není potřeba o něj bojovat a pokořovat svými vítězstvíčky jiné bytosti. Vnímání posvátnosti každého dne je tím denním zázrakem, který stačí jen vidět .
     K čemu bylo moje JÁ? Jen k tomu, aby mě oddělovalo!! Děkuji za všechno, co dokázalo mou oddělenost zrušit, i když to bylo velmi bolestivé.
     Tak vlastně nemohu říct více. Nemohu ani vědecky dokázat, co je to pýcha a sebevědomí, lépe je to zřejmě popsáno ve slovnících. Mám jen vlastní zkušenost, kterou už mi nedokáže nic vzít. Maminko, já už nejsem hodná a šikovná holčička, už mi jen stačí, že JSEM!! Děkuji.
 
 
 
„Jé, já jsem zajímavá,“ vzdychala bublinka na zrcadle sama překvapená svou výjimečností. „Myslím, že jsem nikdy neviděla nic tak krásného, jako jsem já,“ obdivovala se sama sobě a zůstala k zrcadlu doslova jako přilepená, aby jí ani kousek jejího půvabu neunikl.
„Je vážně moc hezká,“ říkaly všechny. „Asi je z nás nejkrásnější,“ přiznávaly poctivě. Bublinka se nafukovala a nafukovala a plnila se samou pýchou, že se nafouknutá jako balónek odlepila od skla a odletěla.
 
Na mou duši, do psích uší
Milena Pekárková a Vlastimil Brodský
 

Bratrstvo 4/2003