foto: Eva Drozdová, text: Pomeyrol (Z. J. S.)  
Modlitba touhy
 
Pane, učiň, abych se k tobě obrátil,
i když tě nemohu vidět.
Pane, ty jsi má síla, i když tě nemohu pochopit.
Pane, ty jsi má spása, i když nemohu věřit.
Pane, ty jsi mé odpuštění, i když už nemohu litovat.
Pane, ty jsi má láska, i když nemohu milovat.
Buď tobě chvála!
 
Pomeyrol (Z. J. S.)
 

Bratrstvo 10/2003