Výstava
ejhle člověk – ejhle obraz
Retrospektivní výstava malíře Miroslava Rady
Martin Šanda
 
 
 
 
Půvabný letohrádek, který pro sebe a svou rodinu vybudoval v roce 1725 Kilián Ignác Dientzenhofer, dnes známe pod jménem Portheimka. Na klenbě ústředního oválného sálku namaloval Václav Vavřinec Reiner fresku s námětem bakchanálií. Možná symbolicky právě pod touhle freskou můžete spatřit videoprojekci pořadu České televize nazvaného „Svatý malíř od kříže“, pojednávajícího o tvorbě a životě malíře Miroslava Rady. Pochopitelně se tak neděje náhodou, ale jak již název tohoto textu napovídá, je součástí malířovy retrospektivy. Celý letohrádek je takřka od sklepa po půdu naplněn Radovými obrazy a kresbami. Odborník tak má příležitost zařadit Miroslava Radu do kontextu českého i evropského umění, může hledat vlivy a osobnosti, kteří jej ovlivnili. Zajisté mu neunikne silný vliv kubismu v osobité transformaci českých malířů první republiky, například Emila Filly či Václava Špály, neopomene ani Radovo ovlivnění českým informelem. Laik se může prostě nechat oslovit a strhnout sugestivní řečí obrazů, záplavou barev a tvarů, radostných i smutných, bezradných i hledajících, všelijak světem zformovaných postav, které přes svou stylizovanost hovoří jednoznačným člověčenstvím. Jsou svědectvím, výpovědí o malířově vidění a prožívání světa, o jeho zápasech, o jeho víře. Tahle výpověď rozhodně stojí za to, stojí za to se jí otevřít a nechat se oslovit. Pokud vás tedy výtvarné umění alespoň maličko oslovuje, rozhodně si nenechte výstavu ujít. Koneckonců pokud vám umění nic neříká, můžete se právě tady naučit jej vnímat.
     A přestože jste to už nestihli, nebuďte smutní – na stránkách http://www.rada-atelier.com uvidíte leckteré obrazy, interiér Portheimky, přečtete si životopis i povídání samotného pana malíře.
 

Bratrstvo 3/2004