Křížovka
 
Kdo je autorem výroku, který naleznete v tajence? Odpovědi posílejte do 30.června na adresu redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který dostane dárek.
Vodorovně: A. Druhý díl tajenky; třetí díl tajenky. – B. Cizí zkratka pozice; drobotina; MPZ Itálie, Rumunska a Švédska. – C. Domácké ženské jméno; šestý díl tajenky; plápolat. – D. Evino oslovení partnera; polibek (arch.); přívěs parní lokomotivy. – E. Iniciály faráře v Miroslavi 1959-72; otec; značka dusíku; německy země; vlastní. – F. Severské mužské jméno; matky; anglicky špatný. – G. Svobodný šlechtický statek; v žádném čase; jí (miminko). – H. Český malíř; otázka na místo; domácké volání na Dorotheu. – I. Anglická zkratka pro malý; lékárníci (expr.); nejisté přítakání. – J. 54 v římských číslicích; zahníváme; nikoli nás. – K. Jihoevropan; ženské jméno; nízké porosty. – L. Evangelista; domácké mužské jméno; přidával NaCl. – M. Sedmý díl tajenky.
Svisle: 1. První díl tajenky; anglicky štíhlý. – 2. Dým; přírodní pohroma. – 3. Prvek s protonovým číslem 85; druh klíče; kolot. – 4. Značka skandia; muslimský duchovní; anglická zkratka oddělení; pohybuj se po zemi. – 5. Označení podílu sinu a kosinu; uhlovodík; slovenské město; druh Fordu. – 6. Zkr. organizace zemí vyvážejících ropu; kanadské jezero; značka teluru; příjemný tělocvičný úkon. – 7. Pátý díl tajenky; německé osobní zájmeno. – 8. Krátce zaskřípal; německy konec; předložka; breč (expr.). – 9. Zkratka jihočeského energetického zdroje; trkání; věnujeme; zvratné zájmeno. – 10. 51 v římských číslicích; nauky (slovensky); žal; kocour (nářečně). – 11. Autor Medvídka Pú; jihoitalský přístav; pokyn veliteli, aby dělal, co má. – 12. Enochův syn (Gn 4,18); libují si v bohatství. – 13. Čtvrtý díl tajenky; domácí zvíře.
Nápověda: Atik, dept, du.
 
Slovníček  
Presbyterně- -synodní zřízení
Marie Medková
 
Co znamená presbyterně synodní zřízení?
  1. brněnsky „muži, kteří dostali pořádnou nakládačku”
  2. vyhláška Ministerstva kultury o pořádání heavy-metalových koncertů
  3. alternativní typ léčby drogově závislých
  4. zřízení Českobratrské církve evangelické (ČCE)
Řešením je písmenko d).
čradek2 Vysoká koncentrace neznámých slov blokuje představivost, a tak si sousloví rozsekáme: Presbyterně znamená, že rozhodovací pravomoci nejsou v církvi svěřeny pouze farářům (teologům), ale voleným laikům, a to jak na úrovni místního sboru, tak ve vyšších správních orgánech. Synodní doplňuje, že v nejdůležitějších otázkách (organizačních, správních a věroučných) rozhoduje kolektivní orgán, shromáždění volených zástupců laiků a duchovních z celé církve, které se schází jednou ročně – synod (tedy jednak nikoli vrcholný hodnostář z moci svého úřadu, jednak nikoli každý jednotlivý sbor autonomně). Zřízení je v tomto případě řád, ústava, tedy forma uspořádání a organizační struktury církve, nikoli stav po pitce či bitce. Zásadami presbyterně-synodního zřízení se spravuje Českobratrská církev evangelická.

Bratrstvo 6/2004