MOJE OBLÍBENÁ BIBLICKÁ PASÁŽ   
 
LIST FILIPSKÝM 1,9-11
 
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Tento oddíl mě provází od chvíle, kdy jsme si s manželem vybírali biblický text na svatební oznámení. Ani jsem tehdy netušila, jak často se k němu budu vracet a jak se mi bude otevírat různě v různých a nových životních situacích.
Je to text, ve kterém se mluví o modlitbě, lásce, poznání, vnímavosti, spravedlnosti i o cíli našeho života ve společenství s Kristem. Dnes ke mně promlouvá v souvislostech, které mě obzvlášť oslovují. Toto slovo potřebuji v manželství, když každý máme vyčerpávající a časově náročné zaměstnání, potřebuji ho při výchově našich dorůstajících dětí, potřebuji ho při práci ve sboru i ve svém zaměstnání, kde mám stále větší odpovědnost.
V tom všem jsem zvlášť vděčná za svědectví vzájemnosti této služby. Že se můžeme modlit za sebe navzájem, tak jako se apoštol Pavel modlil za členy sboru ve Filipech, že si můžeme vzájemně pomáhat hledat to, na čem opravdu záleží. •
 
Marie Ortová
 
Marie Ortová
pedagog
 

Bratrstvo 6/2005