SYN ČLOVĚKA
Roman Mazur

Chceme dát Ježíšovi titul, který může znamenat všechno a taky nic? Chceme mu přisoudit označení plné tajemství? Pokud ano, poslužme si titulem SYN ČLOVĚKA.

Jako Syn člověka je Ježíš podle evangelií pojmenován nejčastěji. Především tak říká sám sobě: "A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát" - a z kontextu je přitom zřejmé, že zde Ježíš předpovídá svůj vlastní konec.

O to více překvapivé je, že do dneška nevíme přesně, co toto označení vůbec znamená, a proč právě ono je tak časté!

Jedna skupina badatelů Nového zákona by dala pravou ruku do ohně za to, že jde o autentický záznam Ježíšova sebepojmenování, a tím tedy i jeho sebepochopení. Přibližně stejně silná druhá skupina teologů by dala do ohně ruku levou, a je si jista, že Ježíš se tak sám nikdy neoznačil. Všechny výskyty tohoto označení ve vyprávěních o jeho životě se podle nich dají vysvětlit jako přídavky zapisovatelů jeho příběhu.

A to ještě zdaleka není všechno. Kdyby se nám někdy podařilo rozsoudit první spor, čeká nás druhá hora, s ještě většími a strmějšími srázy. Kam náš titul vlastně míří? Odkazuje snad na to, jak Hospodin promlouval k Ezechielovi? Pak by byl důraz položen na OBYČEJNOST a lidskost jeho nositele. Nebo Syn člověka odkazuje na Danielovo proroctví? Tam je zvláštní bytostí mezi zemí a nebem, zcela VÝJIMEČNÝM člověkem, kterého Bůh oslaví a jehož prostřednictvím prosadí konečné vítězství lásky, spravedlnosti a pokoje v celém světě!

Tak co si vybereme? Je to na nás! Tajemství titulu SYN ČLOVĚKA stále ještě čeká na své odhalení...
 
 
JEŽÍŠOVY TITULY
 

Bratrstvo 4/2009