SMUTNO AŽ K PRÁZDNOTĚ
Marie Medková

„Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy.“ Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil, ale ti nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu s to Mojžíšovi naslouchat. z Ex 6

Smutek. Nic se nedaří. Nemám ve světě žádné potěšení. Jako by pramen života ve mně vyschl. Nemohu ze sebe čerpat radost a cítím, že ta přijatá zvenku nebude opravdová a trvalá. Neutěší mě. Přítel by mohl napsat hezkou sms. Svítí slunce, i když mrzne. Je neděle. Ale ve mně je chlad a kovové ticho. Vlastně s ničím nesouvisí. Prostě mi je najednou mizerně.


Ztratila jsem někoho.
A teď už to nebude takové, jako dřív.
Bez něj.


Mám na sebe veliké nároky, vysokou laťku.
Umisťovala jsem ji do výše pohledem, a ne rukou,
a pak není divu, že na ni prostě nemůžu dosáhnout.


Nedaří se mi ve škole – v práci.
Chtěla jsem to zvládnout, ale je toho na mě moc.
Nebo nemám uspořádané priority.Někdy vím odkud přichází, jindy ne. Vždycky má ale příčinu. A já pak nejsem s to naslouchat dobrým zprávám, které mi někdo vyřizuje. Vidět znamení naděje. Všelijaké duhy. Upřít pohled na obzor. Co za obzorem. Za touto minutou. Tímto místem.

Ptej se. Kde pramení můj smutek? Třeba ho odhalením zaženeš. Setkej se s lidmi. Přítomnost druhých naplní tvůj den radostí. Uděláš jim místo ve své duši na úkor smutku. Zkus, zda tě něco nepotěší. Dohlédni dál. Vydrž do zítřka. Vzepři se malomyslnosti! Nemá co rozhodovat o tvém životě.

 
 
DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ
 

Bratrstvo 10/2010