ŠOK PRO ČECHY - NEJVĚTŠÍM ÚSPĚCHEM JE CÍRKEV

Co je nejúspěšnějším českým projektem? Možná si myslíte, že propašování slova "robot" do anglického jazyka. Nebo objevy pana Purkyněho. Nebudu vás dlouho napínat. Jste zcela na omylu. Dlouhodobým a úspěšným českým projektem je - navzdory tvrzením o ateistickosti našeho národa - CÍRKEV!!!

Velký titulek ŠOK PRO ČECHY - NEJVĚTŠÍM ÚSPĚCHEM JE CÍRKEV

S vírou, láskou a nadějí až do Karibiku
Ano, jedná se o Jednotu bratrskou čili Unitas Fratrum čili Moravská církev se zrodila z husitství, v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce 1457.
Tato skupina zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní tradici. Církev se rozrůstala a šířila po Čechách a na Moravě. V době protireformace mnozí věřící museli opustit zemi. V Sasku založili novou komunitu Ochranov a odsud už to bylo do světa jen krok.
V roce 1732 vyslalo toto křesťanské společenství první misionáře k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři. A brzy následovaly další misie: do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky...

NEJVĚTŠÍ, DLOUHODOBÝ A SVĚTOZNÁMÝ PROJEKT ČECHŮ!

ČCE není největší českou protestanskou církví
No, posuďte sami. Unitas Fratrum má 18 samosprávných provincií, 5 misijních provincií a 9 misijních regionů po celém světě. ČCE má 14 seniorátů a to si ještě jeden vypůjčila od své větší sestřičky. UF má 0,7 milionu členů, ČCE 114.445 tisíc. Takže kdo je větší???


A co kontinenty?
- tečka - africký region má 70 % členské základny Unitas Fratrum
- tečka - karibský region má 21% členské základny Unitas Fratrum
- tečka - americký region má 6% členské základny Unitas Fratrum
- tečka - evropský region má 3% členské základny Unitas Fratrum

PŘEKROČILI HRANICE
Jak vidno, naši bratři a naše sestry překročili hranice města, našeho státu, naší středoevropské mentality, a šířili víru, lásku a naději všude na světě. A co my? Zvládneme to aspoň doma?

E-bulvy čerpají z podnětů čtenářů. Napište i vy na e-bulvy@centrum.cz.

 
 
E-BULVY
 

Bratrstvo 9/2011