Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
   
 
 
 
 
 
HISTORIE MĚSTA.
 
     Krajina polabská, v níž leží Hradec Králové, byla zalidněna již v době předhistorické, jak dokazují četná archeologická náleziště a bohatství nalezených předmětů všech fásí. Důležitou podmínkou pro vznik budoucího města byl velice příznivý terén, význačná poloha okolní rovině dominujícího návrší na soutoku Labe a Orlice, dvou velkých řek s četnými přítoky a močály. Tato jistě výhodná situace přispěla k vytvoření města z počátků a útvarů dnes těžko zjistitelných: Z chráněného sídliště, opevněného hradu a později přirozeného střediska, jež leželo na významné obchodní komunikaci, spojující Baltické moře s jižními zeměmi a okolními městy, z nichž nejvýznačnější byla Praha. Řádem odjinud známým vyvíjelo se sídliště a v XI. a XII stol. stalo se centrem kraje, jemuž dalo později jméno. Za Přemysla I. v 1. polovici XIII. stol. stává se Hradec svobodným městem, opevněným a později se i rozšiřuje na návrší
 
 
11
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka