Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
zůstává“. Další dvě desky obsahují data oprav budovy v XVI. stol. („podděláno po druhý 1588“) a r. 1850-52.
 
Kathedrálni chrám sv. Ducha.
     Cihelná gotická stavba jednoduchá trojlodní z poč. XIV. století, u níž jen konstruktivní a dekorativní části jsou z pískovce; výjimku činí vlys pod hlavní řimsou z tvárnic (trojlistů). Kostel dala stavěti královna Eliška Rejčka, z rodu polských Piastovců (+ 1335), vdova po králích Václavu II. a Rudolfu I. Rakouském. Při požáru města roku 1407, kdy měl již celkem 20 oltářů, úplně vyhořel. Po druhé vyhořel roku 1484, roku 1509 vyhořela jižní věž, noku 1533 zasažen bleskem a povstalým ohněm poškozeny střecha lodi i věží. Měšťané vždy kostel znovuzřídili (r. 1463 byl kostel vymalován malířem Vavřincem). R. 1639-40 kostel zpustošen od Švédů. Sakristie na severní straně značně rozšířena r. 1736. R. 188 začal biskup Josef Hay podle náhledu své doby s „úpravami“ chrámu, že až novoty jeho způsobily odpor věřících. V presbyteriu odstraněna Kalvarie z r. 1640, stojící na trámě v náběhu triumfálního oblouku, podobně oltář z r. 1688, gotické Rejskova pastoforium odstraněno odtud a zastrčen do kouta v severní lodi. Tři okna v průčelí
 
 
22
 
 
 
 
 
okolo hlavního oltáře zazděna a dvě postranní rozšířena, zazděn jižní vchod do presbyteria a prolomen nový k východní straně. K městské sakristii přistavěno patro pro biskupské oratorium, za tím účelem zazděna dvě okna, až na malý otvor, odstraněn východní opěrný pilíř a k jižní věži ,přistavěny schody. Západní, chatrný štít snesen, střecha kolmo otupena a vikýřem opatřena a j. „úpravami“ chrám oloupen téměř úplně o původní svůj charakter. Tehdy v něm bylo 15 oltářů. Pohromu dovršuje rok 1793, kdy spousta cenných bohoslužebných předmětů musila býti vydána do státní mincovny. V letech 1864-1874 chrám péčí biskupa K. B. Hanla zase regotisován „přesně a krásně do původní podoby“ podle návrhu Frant. Schmoranze. Objevené části fresek (sv. Martin v severní části presbyteria a zbrojnoši v již. části) zničeny (stejně neblahý osud stihl před tím části fresky představující Krista na kříži s nápisy (XVI. století) objevené r. 1855 při bílení). V presbyteriu okna znova upravena, opatřena novými kružbami a oblouky a malovanými skly podle návrhu hradeckého rodáka Josefa Scheiwla a provedená Janem Z. Quasbem z Prahy roku 1864-65. Pastoforium zase umístěno na původní místo, částečně restaurováno r. 1864, opatřeno malováním a 3 novými soškami
 
 
23
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka