Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
arcivévodkyně Elišky z r. 1845 a protějších sadů Vonešových, krásnou vlnitou alejí (2 obnovské topoly), značenou bývalým pevnostním příkopem, přijdeme do Pospíšilovy třídy. Při jejím ústí je nová budova ústavu pro hluchoněmé Rudolfinum (r. 1901-02). Kolem budov škol obecných a měštanských (r. 1897-98) s protější budovou škol. sester de Notre Dame, kolem synagogy (r. 1904-05) a protější odborné školy zámečnické (r. 1892-93), s níž sousedí kavalír čís. 35, k zboření určený, parkem na Žižkově náměstí, kolem budov vojenských kasáren (r. 1897-98), Adalbertina (r. 1906-07), filiálky Rakouskouherské banky (r. 1903-04) ke Grandhôtelu, kde se končí procházka městem.
 
Musea, čítárny, kníhovny.
Měatské museum.
     Monumentální budova musea vystavěna v 1. 1909-1912 podle návrhu arch. prof. J. Kotěry. Stavba provedena v režném zdivu z lisovaných cihel (JUC. J. Tomášek, Vys. Mýto), jen význačné architektonické detaily fasády provedeny v materiálech jiných (2 sedící allegorické figury Umění a Průmyslu (5 m vysoké), z nichž jedna drží v ruce bronzovou sochu Hradce Král., provedeny z pálené glasované hlíny Rakovnickou továrnou, podle
 
 
44
 
 
 
 
 
návrhu prof. St. Suchardy, ostatní ornamentální práce keramické dodala továrna Rydl a Than ve Svijanech. Budova řešena s ohledem na budoucí přístavbu. Střední její část, zakončená kupolí, je třípatrová, postranní dvě části se souterrainem a přízemím jsou dvoupatrové. Souterrain obsahuje místnosti pro sbírky technologické, dílnu zámečnickou, truhlářskou a ciseleurskou, kabinet s digestoriem, místnost pro motor, skladiště, kotelnu, byt domovníka, llapidarium a dvůr. V přízemí po pravé straně vestibulu je přednáškový sál, amfitheatrálně upravený se 200 sedadly, s postranní galierií a místností pro přednášejícího, která malým schodištěm spojena jest s vyvýšenou části hlavního prostoru. Sál ten zařízen je i pro přednášky se světelnými obrazy. Z chodby po levé straně vestibulu položené přístupna je ředitelna, za ní pak knihovna (koncem r. 1913 obsahující celkem 10.249 svazků knih a předlohových děl s více než 90.000 předlohami) s čítárnou s více než 140 revuemi a odb. časopisy. K těmto místnostem přísluší na chodbě umístěná šatna.
     V I. Patře po levé straně je krásný výstavní sál, po pravé 2 velké místnosti pro sbírky umělecko-průmyslové. Barevná okna ve vestibulu a schodišti, podle návrhu akad. malíře F. Kysely, provedeny
 
 
45
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka