Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
s drakem), podobiznami, erby, architekturami, svěžího koloritu, výborné kresby a komposice. Na prvém listě jsou podobizny autorů graduálu: malíře Matouše Radouše z Chrudimi (+ r. 1631), skladatele zpěvů Jiříka Rychnovského z Rychnova, měšťana chrudimského a písaře Matěje Litoměřického z Král. Hradce. Z ostatních kancionálů třeba uvésti latinský antifonář, malovaný Janem Mikušem (r. 1470), lat. graduál, pořízený nákladem Jana Franuše, soukenníka pro kostel sv. Ducha (r. 1505), 5 lat. kancionálů z XV.-XVI. stol., český rorátník (r. 1585), graduál (r. 1564), zpěvníky lat. a české ze XVI. stol. a j. Z dalších památek nejvýznačnější jsou: Pergamenové listiny, většinou městské privileje (nejstarší z roku 1225), 3 stříbrná městská pečetidla z XV. a XVI. století, přesýpací hodiny z r. 1573, 2 hliněné polychnom. hlavičky ze XIV. stol., sbírka kachlíků a nádob polévaných a bez glasury, většinou ze XVI. stol. a m. j.
     R. 1848 zastoupen praporem národní gardy hradecké s podobiznou sv. Václava od Jos. Manesa. Od téhož umělce je podobizna kanovníka V. M. Pešiny z čechorodu.
     Sbírka předmětů z války r. 1866 (plastický plán bojiště královéhradeckého od řed. Jos. Špringera četné válečné
 
 
48
 
 
 
 
 
památky saské, pruské a rakouské, figuriny vojáka rakouského a pruského, zbraně, listiny, mapy, literatura atd.) Přihlášky k prohlídce musea a památek z r. 1866 na městském úřadě.
     Knihovna a čítárna musejní přístupna veř. v úterý, ve středu, v pátek, v sobotu od 6-8 hod. večer a v neděli od 10-12 hod. dopol. (vyjma prázdniny).
      Palackého veřejná čítárna v l. p. domu č. 34 na Velkém nám. Je přístupná denně ve všedních dnech od 5-9, v neděli hod. na legitimaci s platností jednoho roku, kterou za 20 hal, vydá kustos. Šatna bezplatná.
      Čítárna Palackého byla založena roku 1899. V této době je v ní združeno 46 spolků a korporací, jež o ni pečují. Je institucí lidovýchovnou pro celý okres. Zorganizovala přednášky, pořádá koncerty v městě a uměl. výstavky i za obvodem své působnosti. Ve 2 místnostech čítárenských vyloženo 20 denníků, 92 časopisů krajinských a odborných, 78 revuí s příruční knihovnou a 100 svazcích. Nynější místnosti, r. 1913 městem P. Č. věnované, byly téhož noku nově upraveny.
     Obecní lidová knihovna v domě č. 33 na Velkém nám. Výpůjční den ve středu od 6-8 hod, večer, vyjma měs. červenec až září.
 
 
49
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka