Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
     Bílá věž. Pěkný pohled na město a okolí. Přihlášky u hlásného J. Pelikána v č. 59 za sv. Duchem.
     Biograf v Grand-hotelu a v Dělnickém domě „Na střelnici“.
     Panorama N. J. S. v domě č. 62 za Bílou věží. Přístupna denně od 15. září do 15. května od 3. do 8. hod. Odpol.
 
Vycházky a výlety z Hradce Kr.
     Nejoblíbenějšími procházkami Hradečanů jsou řady stinných alejí a oba břehy Labe a Orlice. Z rozsáhlých, k městu přiléhajících luk, vane občerstvující vzduch a v době jich květu náleží procházky po toku Labe k nejpříjemnějším.
     Mimo vycházky do lesa Ouliště (5 km) za Pileticemi a lesa Dehetníku (6 km) za Slatinou zvláštní oblibě se těší výlety:
     Do městských lesů. Mýtskou ulicí po mostě přes Orlici na Hrázku (zahrad. host. „U zelené lípy“). Odtud kratší i delší výlety na Smiřickou hráz, do Svinar, Bělče, (na levém břehu Orlice s krásnými lesními partiemi a zajímavou květenou, rázovitý dřevěný mlýn na břehu rybníka „Nadýmače“) nebo ke Zděné boudě, k hájovně „U dvoupatrový šraňků“, na „Černou stráň“, k Mazurovým Chalupám a j.
 
 
50
 
 
 
 
 
Druhým východištěm je Nový Hradec Králové. (Dobnou orientační pomůckou je mapa městských lesů (viz přílohu).
Zámeček (4 km) a Nový Hradec.
     Chelčického ulici po Moravském mostě, středem tržiště u jatek, silnicí nebo luční pěšinou v pravo do Střebše. Odtud k blízkému návrší s jednoduchou, jednopatrovou budovou zvanou „Zámeček“, s dřevěným kostelíkem sv. Jana Křtitele a zvonicí se zvony z r. 1583, 1609, 1847. Tato místa se nazývala v XV. století „Konstancí“. Původní kostelík byl vystavěn r. 1530. hradeckým měšťanem Lukášem Hostovským z Hostovic „ke cti a chvále Pána Boha všemohoucího a památce mistra Jana Husi, mistra Jeronýma z Prahy a jiných věrných Čechů“, jak připomíná i část nápisu na zvonu: „Leta Páně 1583 tento zvon slit jest na poušť ke kostelu sv. Jana Husi...“, z něhož však slova „sv. Husi“ byla v 17. stol. vytlučena. Na jižním svahu návrší mívali v XVI. století měšťané hradečtí lisy a vinice, odtud také název „na vinicích“. Od XVI. stol. říkalo se tu také „na poušti“, ježto v domku při kostelíku bydlívali poustevníci. Posledním byl 73letý stařec Konrád Mykšíček (+ r. 1779). Kostelík znovu vystavěn r. 1675-1692, opraven v r. 1858-59 (nové dřevěné loubí). Budova zvaná „Zámeček“ vystavěna
 
 
51
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka