Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
uhličité, elektrické a j. Park, besídky, hřiště, lesy. Na výšině nad městem hřbitov, kde pohřben rodák tamější, básník J. J. Langer. Kostel z r. 1737. T.
 
*
     Z množství výletů, z Hradce v různých variantách snadno konaných, naznačil řadu 80 výletů Ludvík Domečka v knížce „Výlety Polodenní a jednodenní z Hradce Králové (cena 1 K), na něž odkazujeme.
     Zvláště ale činíme pozorna celou veřejnost na
Orlické hory,
jež turistikou českou oživiti, vzal si za cíl hradecký odbor Klubu čes. turistů. Zájem tento jest také plně odůvodněn úchvatnými krásami zalesněných výšin tohoto 40 km. dlouhého prahorního pásu a četných romantických údolí říčních, z nichž palma přísluší údolí Bělé (Alby) od Skuhrova do Antonientalu. Nádherné jest dále údolí Metuje mezi Náchodem a Novým Městem zvané „Peklo“, údolí Kněžny ve Včelném, údolí Zdobnice, údolí Klausy, údolí Divoké Orlice u Potštýna a Litic a dále mezi Kláštercem a Číhákem. Vůbec Orlické hory skýtají turistovi tolik požitků krás přírodních v různé scenerii, že je možno každému co nejvřeleji doporučiti.
 
 
62
 
 
 
 
 
     Vyhlídkovými body Orlických hor jsou vrchy: Vrchmezí (1083 m), Ernestinenberg (994 m) a Suchý Vrch (996 m), prvé dvě s dřevěnými rozhlednami. Rozhledy jsou úžasně krásné a všestranné.
     Vhodné železniční spojen z Hradce usnadňuje turistovi zejména v létě konat do Orlických hor pěkné a vděčné výlety. Obyvatelstvo horské, pokud je německé, nezná národního záští a cestování je poměrně velmi laciné. Pro tyto krásné hory nejlepšího průvodce dosud napsal prof. Čeněk Chyský „Hory Orlické“, nákladem Edv. Fastra v Lounech (r. 1913). Cena 1 K. - K pěknému přehledu Orlických hor slouží tyto výlety :
     1. Solnice-Skuhrov proti Bělé, Antoniiným dolem do Jedlové, Zákoutí, Šerlichů a odtud po hřebeně na Vrchmezí, sestup do Dušníků a přes Chudobu do Náchoda (dvoudenní).
     2. Nové Město, údolí Peklo, podél Olešenky na Frimburg, do Olešnice a na Vrchmezí, odtud buď Antonientalem do Solnice nebo po hřebeni do Rokytnice (dvoudenní).
     3. Žamberk, podél Rokytenky do Rokytnice, Jnliental, Hamrnice, Popelov, Bílá, Javornice, Studánka, Rychnov (jednodenní).
     4. Rokytnice-Ernestinenberg, Banvalt, Peucker, Lázně Langenau (jednodenní).
 
 
63
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka