Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mittelwalde; c) přes Wölfelisgrund do Ebersdorfu; d) do Seitenbergu (vesměs v Kladsku); e) do Starého Města na Moravě.
K. S. K.
 
 
 
 
68
 
 
 
 
 
 
 
TURISTŮV ADRESÁŘ.
 
Stručná statistika.
Král. věnné město Hradec Králové (bývalá pevnost) měl r. I890: 7816 obyvatel a 267 domů, r. 1900: 9767 obyvatel a 380 domů. Podle sčítání r. 1910: 11.065 obyvatel a 502 domy označené čísly. Obyvatel občanských 9305, vojska 1760; Cechů 9104, Němců 153; katolíků 8586, israelitů 299, evang. augsb. 97, ev. ref. 252, bez vyznání 33. S předměstskými obcemi má 31.000 obyv. Plošný výměr katastrální obce Hradce Králové jest pouze 343 ha.  
    Nádraží na Pražském Předměstí (r. 1910: 4611 obyv.) vzdáleno jest od města asi 20 minut. Hotely u nádraží : Austria (30 pokojů), Holub (22 pokojů), Stodola (Husova tř.) Do města i z města na nádraží možno jeti hotelovými omnibusy (osoba 40 h, zavazadlo mimo ruční kufřík (brašnu) 20 h), táž jízda povozem jedno- i dvojspřežním žádaná jako jizda omnibusem 60 h. Pro jízdy městem a do okolí jsou zvláštni schválené sazby povoznické pro drožky a fiakry, které povozník musí předložit na požádání.
 
    Obec královéhradecká má velkostatek, zapsaný v deskách zemských; je
 
 
69
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka