Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
   
 
 
 
 
 
RUDOLF MEDEK:
 
MELANCHOLICKÉ MĚSTO
 
 
Ach jeseň! Planoucí vy ratolesti rudé
hořících javorů, v nichž slunce dech mdlý žhne,
kde vaší slávy jas, jenž po mé zemi všude
v zeleni vítězné v palčivá poledne
se skvěl nad nivami a horkou píseň zpíval,
kdy s výšin pramenil světelných proudů příval?
 
Své sbohem nevolej, přesladký dechu léta!
Tesknotu ponurou tvůj elegický hlas
jak nápis pohřební ve věnec růží vplétá,
posledních pozdravů! Ve zlatý polojas
mroucího slunce již žalozpěv země zvoní
nad květy zvadlými, jež mdlobou smrti voní.
 
Po horké záplavě, jež laskala mé tělo,
do mrazné nicoty rozpínám ramena:
o sladkých nocech sním, kdy žár, jímž srdce vřelo,
a vášeň nachová, svým ohněm zmámena,
v květ rudý zkvétala! Žel, jeseň přebujelá
stín žalu ledného do mého vryla čela!
 
Ovocnou alejí, kde plodů těžká krása
na stromech hořících plá v odpolední jas,
kol domků, réva kde zlatými hrozny jásá
na štítech dřevěných, se k městu vracím zas,
ke městu smutnému, jež večerními stíny
jak v kastel přízračný se vzpjalo nad lučiny.
 
 
7
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka