Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

 Návrat na úvodní stránku
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
Vážení a milí!
 
Knížečku Zdeňka Wirtha a Františka Tichého jsem původně objevil zcela náhodou.
     Hledal jsem onehdy nějakou knihu o tvorbě architekta Josefa Gočára a patrně omylem se mi jako výsledek vyhledávání v elektronickém katalogu městské knihovny objevila i tato položka. Když jsem ji poté prolistoval, uvědomil jsem si, že se tvorby Josefa Gočára prakticky nedotýká. Přesto jsem ji neodložil, ale přečetl. Uhranula mě svým popisem míst za oněch téměř sto let mnohdy zcela proměněných. Je krásným dokladem doby dávno minulé. Například informace o spolcích, stanovišti drožek a omnibusů či jen historické izerty. Navíc je kniha také cenným zdrojem informací. Například dějiny města či jeho popis přináší mnohé dodnes platné informace. Zajímavý je z tohoto hlediska například popis biskupského kostela sv. Ducha. Zdeněk Wirth byl přecejen výborným historikem umění. Nerad bych, aby byla kniha vnímána jako pouhá kuriozita, neb jí není.
     V jakémsi podivném rozmaru řekl jsem si, že by bylo pěkné tuto knihu znovu vydat. To je však přání patrně nereálné. Učinil jsem tedy tento elektronický „reprint“. Popravdě nevím, jak se má legálnost tohoto kroku, pokud jde o autorský zákon. Vím, že jeho neznalost neomlouvá, ale přesto pokud jsem jej snad porušil, prosím případné žalobce o shovívavost. Neučinil jsem tak se zlým úmyslem.
     Pokud jde o technickou stánku věci, pak „listovat“ můžete klikáním na příslušné šipky či položky menu. Pokud je na stránce obrázek, může te jej kliknutím zvětšit. Ty, které jsou „nakřivo“ tím navíc „srovnáte“
     Tedy snad tolik malého vysvětlení...
 V úctě Váš
 
Martin Šanda

 
 

Návrat na úvodní stránku